התמצאות במרחב, התארגנות במרחב, שיפור, פיתוח, תפיסה חזותית מרחבית, תפיסה מרחבית/ תפיסת מרחב, תפיסת עומק, אומדן מרחק/ תפיסת מרחק, גבולות גוף, הבחנת דמות מרקע

 

התמצאות במרחב לילדים/ מבוגרים, התארגנות במרחב/ תפיסה מרחבית אצל ילדים/ התארגנות איטית במרחב: שיפור יכולת מרחבית, פיתוח/ לקות/ חוסר התמצאות במרחב... 

 

התמצאות במרחב (spatial orientation) הגדרה: היכולת לנוע ביעילות לעבר מטרה במרחב שמישהו קבע אותה מראש לעצמו.

התפתחות תפיסה מרחבית: ראשיתה של התמצאות במרחב מתחילה אצל הילד בתפיסת גופו כנקודת המוצא אל העולם שמסביב לו. תפיסת הגוף כוללת ראשית את הכרת חלקי הגוף השונים, הבנת היכולת התפקודית של אברי הגוף ובהמשך גם הכרה ביחסים הדינמיים בין שני צידי הגוף (התפתחות הצידיות) והכרה במימדי הגוף (גבולות הגוף). תפיסת כוח הכובד וזיהוי כיוון כוח המשיכה (נוסף על התפתחות הצידיות), מאפשרים לילד ללמוד/להבין את הכיוונים השונים במרחב ולפתח את סכמת גופו (מעין 'מפה' של הגוף, כפי שמצטיירת במוח, הכוללת מידע על היחס בין האיברים, הכיוון והמרחק שעל הילד להושיט את ידו כדי לאחוז בחפץ המונח על שולחן מולו ועוד...). סכמת גוף תקינה מהווה בסיס לתפקוד יעיל של הגוף במהלך החיים, בכלל זה מקנה לילד יכולת תכנון תנועה (praxis) יעיל.

 

תינוק לומד על עצמו ועל עולמו דרך התנועה (קיים קשר הדוק בין תנועה לתפיסה מוטורית, תפיסה קוגניטיבית, תפיסה ויזו מרחבית). בעת שמתחיל לנוע במרחב, לומד התינוק שגופו מופרד באופן פיזי מאספקטים אחרים של העולם. הכרה זו הינה הבסיס לפיתוח מודעות גופנית תקינה, התורמת אף היא לפיתוח סכמת הגוף. בשנות חייו הראשונות, רוכש הילד בהדרגה מושגים מרחביים חשובים, כדוגמת תפיסת כיוונים במרחב, יחסים במרחב (spatial relations, הבנת הקשר המרחבי בין עצמים, מיקום ומרחק אובייקטים זה ביחס לזה), איסוף ופירוש רמזים חזותיים מהסביבה (תפיסת מרחב/ תפיסה חזותית מרחבית/ תפיסה ויזו מרחבית), הכרת גבולות הגוף, תכנון תנועה ביחס למרחב הנתון ועוד.., מושגים ויכולות שישמשו אותו בעתיד ברכישת מיומנויות ספורט ותנועה מגוונות כדוגמת לימוד רכיבה על אופניים, 'קפיצה למרחק', יאפשרו השתתפות פעילה במשחק 'תופסת'/ 'הקדרים באים' וכן, יאפשרו לו תפקוד תקין במיומנויות עדינות כדוגמת בנייה בלגו, מיומנויות אורייניות (קריאה וכתיבה) ועבודות יצירה. כאמור, המושגים המרחביים המשמשים אותו בראשית הדרך, הינם ביחס לגופו, אך בהמשך יהיה מסוגל להבין יחסים בין חפצים ללא קשר/ ללא תלות בגוף שלו.

תכנון תנועה, מוגדר גם כ'שפת תקשורת' שלנו עם העולם/ המרחב הפיזי. תנוּעַתֶנוּ ותנועוֹתינו היומיומיות בכללותן, מתרחשות בתוך וביחס למרחב הסובב אותנו. ילד המתקשה ב- תפיסה חזותית מרחבית/ תפיסה ויזו מרחבית, יתקשה לתכנן את תנועתו ולתפקד בתוך הסביבה הפיזית (התארגנות הגוף במרחב)! כך לדוגמא, ילד המפגין חוסר יעילות תנועתית ובוחר בדרך הארוכה (מסלול ארוך) בעת שמנסה למצוא את דרכו אל מתקן ספציפי בגן המשחקים. דוגמאות נוספות בהקשרים שונים לרשותכם בהמשך הדף!

 

התמצאות במרחב ילדים, בכלל זה תפיסה חזותית מרחבית תקינה (כיוונים במרחב, יחסים במרחב...), תכנון מרחבי יעיל, קואורדינציה מרחבית ועוד.. מתפתחת כתוצאה מתיאום בין 3 מערכות חישה מרכזיות:

• מערכת ויזואלית (מע' הראייה).

• מערכת שיווי משקל / מערכת וסטיבולרית

• מערכת תחושה עמוקה (תחושה עמוקה/ מערכת פרופריוספציה/ המערכת הפרופריוצפטיבית/ proprioception)

 

תפקוד תקין של כל אחת ממערכות החישה בנפרד, הינו הבסיס לתיאום (אינטגרציה) בין המערכות. התמונות הבאות ממחישות דוגמא לתרגיל מערכתי בשיטת מוטוריקל ('Adaptive-Load') המפתח אינטגרציה נהדרת בין 3 המערכות, התורמת להתמצאות תקינה במרחב/ התארגנות הגוף במרחב (הדגשנו בצהוב את המרכיבים הרלוונטיים, בהסבר המופיע מתחת לתמונה)!

 

 

דוגמא לתרגיל מערכתי בשיטת 'מוטוריקל' ('Adaptive-Load'), הכולל תיאום בין סך המערכות הסנסו-מוטוריות הנחוצות להתמצאות יעילה במרחב כיוונים/ תפיסת מרחב/ שיפור יכולת מרחבית (*מודגשות בצהוב): שיווי משקל ילדים תיאום עין-רגל כפולהפרדת תנועה (יד אחת יציבה, לעומת היד השנייה המובילית...) • תיאום בין היד לרגל באחיזת הקביים  • תכנון תנועה אומדן גובה, אומדן מרחק/ תפיסת מרחק ותפיסת עומק (בין השאר, הרמת הרגל בהתאם לגובה המקל* הנאחז ע"י אייל, בולט יותר בתמונה התחתונה) תחושה עמוקה/ תחושה התנועה (צורך בהרמת כל רגל לגובה שונה-בגלל הקביים) • 'יציבות שרירית מפרקית' (הסבר המושג בדף היפוטוניה) של חגורת הכתפיים (אחיזת ה'גלידה' באופן יציב וישר-דבר הדורש גם תחושה עמוקה תקינה/ צורך לחוש כל העת את מנח היד האוחזת את ה'גלידה' כדי שזו לא תיפול ולבצע פיצוי כאשר הגו כפוף..) ועוד... (*צבענו את המקל בתמונה התחתונה בצבע בולט, כדי להדגיש אותו).

 

 

 

קושי בהתמצאות במרחב? מחפשים שיפור תפיסה מרחבית?

במוטוריקל מרחב עצוּם של אפשרויות שיפור/ טיפול!

 

 

 

התרגיל הנ"ל, הממחיש קואורדינציה מרחבית/ תפיסה ויזו מרחבית נהדרת, מהווה דוגמא בודדת לתרגיל בשיטת מוטוריקל שפותח בצמוד לתיאוריות מדעיות! מאות רבות של תרגילים מתוחכמים נוספים, פעילויות לשיפור התארגנות במרחב/ התארגנות הגוף במרחב ממתינים לילדכם במוטוריקל

 

 

 

התמצאות במרחב ואינטליגנציה תנועתית...

התמצאות במרחב/ התארגנות הגוף במרחב, מהווים מרכיב חשוב מאין כמוהו באינטליגנציה התנועתית! אינטליגנציה תנועתית-ביצועית (performance IQ) מהווה ע"פ Groth-Marnat, 1990 סינתזה של:

 

 

לידיעתכם, אצל ילדים רבים בעלי בעיות מוטוריות (בעיות מוטוריות אצל ילדים) ישנם פערים בין רמת אינטליגנציה מילולית (verbal IQ) גבוהה, לעומת אינטליגנציה תנועתית-ביצועית (performance IQ) נמוכה. לפערים אלה השלכות רבות על התפקוד המוטורי ביומיום, הדימוי העצמי הנמוך ויצירת מנגנוני הימנעות, המהווים נגזרת ישירה מכך (ראו מידע נוסף, בפסקה "הקשר בין יכולת לבחירה" בדף אבחון מוטורי).

כלל המרכיבים המוטוריים העומדים בבסיס האינטליגנציה התנועתית-ביצועית (שזה עתה מנינו), ניתנים לשיפור מדעי ויסודי בשיטתנו!

 

 

 

ילדים בעלי קושי בתפיסה מרחבית/ לקות בתפיסה מרחבית, ייתקשו בפונקציות היומיות הפשוטות ביותר. כך לדוגמא, ילד המתקשה בתפיסת כיוונים במרחב (יכולת בסיסית מאוד בתפיסה מרחבית), זקוק לשינון רב ולרמזים חזותיים וורבליים (מילוליים) רבים מהרגיל (ולאסטרטגיות מפצות נוספות...) כדי להיות מסוגל לעשות את הדרך עצמאית לביה"ס/ לבית של חבר (אותו ביקר כבר פעמים רבות...) מבלי להתבלבל בכיוונים ולטעות בדרך. פעמים רבות קיימים קשרי גומלין/ תלות בין התמצאות יעילה במרחב לבין זיכרון עבודה/ זיכרון עבודה מוטורי. כך לדוגמא, אותו ילד בדוגמא הקודמת שהצליח למצוא את דרכו אל הבית של החבר, צריך כעת להפעיל סוג של היפוך מנטלי של המסלול, כדי לעשות את דרכו חזרה לנקודת המוצא, אתגר מורכב יותר המצריך גם שימוש ב- זיכרון עבודה/ זיכרון עבודה מוטורי.

 

מה הכיוון הנכון?

 

 

 

תרגיל 'שמיניות באוויר' לטובת שיפור קואורדינציה מרחבית ושיפור שליטה בכדור (כדורגל) מבית היוצר של מוטוריקל: הילדים נעים (מנתרים) בשמינייה בין הטבעות ומובילים את הכדור בשמינייה הפוכה (סה"כ 2 שמיניות)! התרגיל כולל שיפור שורה ארוכה של מרכיבים מוטוריים, בהם: שיפור קואורדינציה, התמצאות במרחב כיוונים, התארגנות במרחב, שיווי משקל, חציית קו אמצע של הרגליים, תיאום בין תנועות חלקי הגוף (תיאום עין רגל, רצף תנועתי, תיאום דו צידי/ תיאום דו צדדי של הרגליים.. א-סימטרי), תכנון תנועה ותזמון תנועתי, זיכרון עבודה מוטורי ועוד... כל המרכיבים המוטוריים האלה משולבים בתרגיל אחד מאתגר ומהנה!

 

לא טעיתם, גם מוטוריקל וגם.. מוטורי cool :)

(*מוטורי cool ® הוא סימן מסחר שכל הזכויות בו שייכות למוטוריקל!)

 

 

 

תופעת הילד המסורבל: ילדים רבים הסובלים מ סרבול מוטורי (סרבול תנועתי) בשל קשיים ב התמצאות במרחב/ התארגנות במרחב/ התארגנות הגוף במרחב (קואורדינציה מרחבית נמוכה), עלולים לחוות 'תאונות-יומיות' (פגיעות גופניות) כתוצאה מהיתקלות בחפצים/ נפילות/ הפלת חפצים וכו'. כך לדוגמא, ילד המתקשה בתפיסת גבולות הגוף ('היכן הגוף מתחיל והיכן נגמר') עלול להיפגע בראשו מענף של עץ בעת טיול בטבע (הילד חשב לתוּמו שיצליח לעבור מתחתיו מבלי להתכופף, ייתכן גם בשל קושי ב אומדן גובה/ תפיסה מרחבית לקויה...).

דוגמא נוספת, ילד בעל קושי באומדן מרחק/ תפיסת עומק לקויה (גם ילדים בעלי סכמת גוף לקויה), עשוי ליפול ולהיפצע בעת ניסיון לנתר מעל בור הנפער בקרקע, או ערימת גרוטאות על הקרקע (הילד היה סמוּך ובטוח שהמרחק אותו ייצטרך לעבור בניתור מעל הבור קצר יותר, או שיצליח לעבור מעל ערימת הגרוטאות מבלי להישרט, בשל פירוש/ תפיסה שגויה של גובה ערימת הגרוטאות/ הנפח האמיתי שהיא תופסת במרחב...). ילד המתקשה להתארגן ולתכנן את תנועתו במרחב הוא ילד מגושם (ילד מסורבל), איטי יותר, מהוסס ונמנע!

הזכרנו תפיסת עומק ובכן, תפיסת עומק תקינה חשובה ביותר (בדוגמא הבאה, ממש קריטית) גם בתפקודי מוטוריקה עדינה יומיומיים. בוודאי יצא לכם פעם בחיים לחתוך פרי או ירק (כדוגמת תפוח לשני חצאים, או בצל לרצועות) בעת שהכנתם ארוחה כלשהי. יד אחת אוחזת/ מקבעת את התפוח/ הבצל באופן יציב, בעוד היד השנייה אוחזת את הסכין וחותכת ע"פ הנחיית העין (קשר עין יד | תיאום עין יד לילדים). תפיסת עומק לקויה במקרה זה, עלולה לגרום לחתך חמור, או במקרה גרוע יותר אף לקטיעה חלקית של אצבעות היד האוחזת את הפרי, היות וחלק מהאצבעות מוסתרות מהעין (ע"י הפרי/ הירק) בעת החיתוך*, דבר שעלול לגרום לנו חלילה לחתוך את החלקים הדיסטליים של אצבעותינו (קצות האצבעות) ולהיות מובהלים לחדר מיון. לפיכך, ברור כעת כי תפיסת עומק היא דבר שאסור להקל בו ראש.

*בדוגמא הנוכחית של חיתוך פרי או ירק, נדרש תפקוד גבוה ומדויק של מערכת תחושה עמוקה, בשילוב/ תיאום (אינטגרציה סנסורית) של מערכת טקטילית (מערכת המגע) כדי לספק למוח מידע קריטי ומדויק האם מיקום החיתוך בפרי עלול לסכן אותנו באחיזה הנתונה, או שמא עלינו לשנות את אופי האחיזה ו/או לשנות את מיקום החיתוך ולהימנע מפציעה חמורה!

 

קשיי התמצאות במרחב, עשויים להשליך גם על תפקודים גופניים יומיומיים פשוטים כדוגמת לבישת חולצה בכיוון הנכון (שהחזית פונה לפנים), נעילת נעליים (ימין/ שמאל), גריבת גרביים, שימת גליל נייר טואלט במתקן (בכיוון הנכון), השחלת חגורה ללולאות של מכנס ג'ינס בכיוון הנכון, פתיחת מכסה מתברג של קופסאות אוכל, תפקודים ספורטיביים כדוגמת אחיזת חבל קפיצה בצורה נכונה (כשהחבל יוצא מכף היד מהצד של האגודל ולא הזרת, דורש גם הבנת כיוונים במרחב..) וגם גלגול החבל בכיוון הנכון (ראו לימוד קפיצה בחבל), מיומנויות כדוגמת רכיבה על אופניים (לימוד רכיבה על אופניים לילדים) ועוד ועוד...

 

 

לימוד קפיצה בחבל: עמית ותמר, מדגימים ביצוע נהדר, זמן קצר לאחר לימוד קפיצה על חבל/ לימוד קפיצה בדילגית. ונזכיר שנית: אצלנו גם ההנאה כלולה בתפריט :)

 

 

 

התמצאות במרחב עבור מבוגרים/ קשיי התמצאות במרחב ...Papa loves mambo

בשיר 'Papa loves mambo' של הזמר Perry como, יש תיאור משעשע של זוג הרוקד ממבו (Mambo) אך מפגין קושי משווע בהתמצאות במרחב. הגבר (אבא) נע בכיוון אחד בעוד האשה (אמא) נעה בכיוון אחר ואף בקצב שונה, עד שלפתע אמא נעלמת לאבא משדה הראייה בעיצומו של הריקוד ("Papa's lookin' for mama but mama is nowhere in sight"). אז כפי שהבנתם, חוסר התמצאות במרחב אינו נחלתם הבלעדית של ילדים!

מבוגרים רבים פונים אלינו בשל קשיים בהתמצאות במרחב בהקשרים מגוונים. אחד ההקשרים הוא לימוד נהיגה/ נהיגה ברכב/ כלי תחבורה אחר... נהיגה ברכב דורשת מכלול של תפקודים מרחביים, בהם אומדן מרחק (לדוגמא, לצורך בלימה בטיחותית לפני רכב העומד ברמזור...) התמצאות במרחב כיוונים לצורך ניווט יעיל והגעה קצרה ויעילה ליעד, תפיסת עומק יעילה לצורך חנייה ברוורס (נסיעה לאחור) במרווח שבין 2 מכוניות חונות, או חנייה במקביל בין שני רכבים חונים או בין שני עמודי בניין, מבלי לשפשף את דלתות הרכב ועוד ועוד...

לחצו למידע נוסף בהקשר קואורדינציה בנהיגה/ שיפור קואורדינציה בנהיגה.

 

 

נחזור לילדים, תפיסה מרחבית אצל ילדים בהקשר של משחקי כדור ותנועה: התמצאות במרחב והתארגנות במרחב באופן יעיל, מדויק וזריז מאפשרות לילד ליטול חלק פעיל במגוון רחב של משחקי ספורט ותנועה; הן מאפשרות לו 'לקרוא מהלכים' (מרכיב חשוב מאוד של התמצאות במרחב) במשחקי כדור ומשחקי תנועה כדוגמת 'תופסת' (שהוזכרה), בכלל זה להיות מסוגל לפרש במשחק כדורגל/ כדורסל את היחסים בינו לבין השחקנים האחרים הנעים במגרש בתנועה מתמדת (יחסים במרחב/ spatial relations) נוסף על היכולת לזהות/ להבחין בין שחקני קבוצתו לשחקני הקבוצה היריבה, לפרש כל העת את היחס המשתנה בינו לבין הכדור המתגלגל/ קופץ במגרש (תפיסת מרחק), בינו לבין השער/ הסל וקווים המסמנים את גבולות המגרש (איסוף ו- פירוש מידע חזותי מתמידים..) וכל אלה, אגב תנועתו האישית במרחב (והיחס המשתנה בין גופו, לשאר הגורמים הרלוונטיים!). נוסף על כך, נדרש הוא לפעולות של 'הובלת כדור'/ כדרור ושליטה בכדור מעת לעת (ומערכת שלמה של יכולות הקשורות לקואורדינציה מוטורית, כדוגמת תיאום עין-רגל/ עין-יד, ויסות כוח, תכנון תנועה, דיוק, הפרדת תנועה ועוד ועוד... (ראו גם: קואורדינציה הגדרה). אפשר להתעייף רק מתיאור מכלול הפעולות הנדרשות מילד בעת משחק קבוצתי, נוסף על מערכת היחסים הדינמית במגרש בו משחקים מספר מצומצם של ילדים...

 

משחקי כדור ומשחקי קבוצה (כדוגמת משחק ה'תופסת' שהזכרנו) מכונים גם 'משימות פתוחות' הדורשות גם יכולת חיזוי (לחשוב 'מהלך אחד קדימה': לאן יתגלגל ביחס אלי כדור שנבעט לכיוון שלי, אם אני רץ במהירות מסוימת, לכיוון כזה או אחר... יכולת המכונה גם: open-loop), כלומר, כל התנאים על המגרש דינמיים ומשתנים מרגע לרגע. על הילד לערוך 'קלקולציה' (חישוב) מתמדת של כל המשתנים המעורבים (כולל התחשבות בתנועתו העצמית ותנועת השחקנים הנוספים) כדי להיות מסוגל להשתלב במשחק באופן יעיל... אצל ילדים בעלי יכולת מוטורית תקינה, בכלל זה התמצאות תקינה במרחב, כל אותם 'חישובים' ופעולות מוטוריות הבאות בעקבותיהם, הינם 'אוטומטיים' ומבוצעים אגב תנועה, ללא צורך בהקצאת משאבי קשב מיוחדים ותוך הנאה רבה...

 דמיינו כעת מה קורה עם ילד בעל תפיסה מרחבית לקויה/ חוסר התמצאות במרחב (דיסאוריינטציה מרחבית), עם איזו כמות של input (מידע/ נתונים) עליו להתמודד לפני שהוא בכלל נדרש גם להבחין בחברי קבוצתו, כדי לבעוט/ למסור את הכדור אל אחד מהם ולא אל שחקן מהקבוצה היריבה (דורש יכולת המכונה גם 'הבחנת דמות מרקע'/ אבחנת דמות מרקע/ Figure-ground discrimination) וכן לזהות את השער/ הסל של הקבוצה היריבה, כדי 'להבקיע גול' בשער הנכון ולקלוע בסל הנכון (איזו עוגמת נפש עלולה להיגרם בעת הבקעת גול עצמי, בעת שהילד רץ בהתלהבות ובתחושת הישג לאחר ההבקעה בחושבו 'יש! סופסוף עשיתי זאת..!' תחושת ההתעלות הזאת תדעך למרבה הצער לאחר מספר רגעים בהם הילד יספוג עלבונות ויבין שהבקיע גול עצמי לשער של קבוצתו!)

 

ילד המתקשה לחזות את תנועת השחקנים האחרים (מקבוצתו או מהקבוצה היריבה) או את תנועת הכדור ביחס אליו, יתקשה מאוד לתכנן את תנועתו ולהתקדם עם הכדור במגרש (בכל רגע נתון, יוכל שחקן מהקבוצה היריבה 'להגיח' בהפתעה גמורה עבור אותו ילד בעל קושי ב התמצאות במרחב, לחטוף את הכדור בקלות רבה ו'לחמוק', מבלי שהילד יוכל להבין בכלל מה מתרחש..)- *הביטויים הקשים בהם השתמשנו ('להגיח'/ 'לחמוק'- נשמעים כמו תיאור של מטוס 'מפציץ-חמקן'..) משקפים את תחושת חוסר-האונים של ילד המתקשה ב התמצאות במרחב, החש חוסר הבנה וחוסר שליטה בדינמיקה המתרחשת על המגרש (קושי בפירוש רמזים ויזואליים/ פירוש רמזים מרחביים), ושהכל מסביבו מתנהל במהירות מסחררת, נוסף על כך שתגובת ילדי קבוצתו אינה בדיוק סובלנית או אוהדת במקרים של איבוד כדור, אותו כנ"ל במצבים של היעדר יכולת לתכנן את תנועתו כדי לרוץ ולקלוט כדור שנמסר אליו, מבלי שהכדור יצא מחוץ לגבולות המגרש, או שייחטף ע"י שחקני הקבוצה היריבה! אם הילד סובל בנוסף מלקויות אחרות, כדוגמת סרבול מוטורי (סרבול תנועה), היפוטוניה בילדים, הפרעת קשב וריכוז או כושר גופני לקוי, הרי שהשתתפות במשחק עם חבריו תהפוך למשימה בלתי אפשרית (ממש mission impossible)!

 

יכולת מוטורית טובה? כרטיס ביקור/ מפתח להשתלבות תקינה של הילד בחברה!

 

ילד המתקשה ב התמצאות במרחב יעדיף (כברירת מחדל אוטומטית/ הישרדותית) להימנע ממשחק עם חבריו, ולהתבונן בהם משחקים מהצד.. הדבר ישליך מן הסתם גם על ביטחונו ודימויו העצמי (יכולת ספורטיבית טובה במציאות של ימינו, מהווה פעמים רבות תנאי הכרחי לרכישת מעמד חברתי/ להיות מקובל חברתית)... כבר הזכרנו בדף אחר באתר את הקשר שבין יכולת לבחירה ומוטיב 'כדור-השלג' השלילי הנגזר מהימנעות...

 כאמור, ילד בעל יכולת התמצאות טובה במרחב הוא ילד בעל ביטחון עצמי וביטחון תנועתי גבוהים יותר, אך גם ילד 'מרוכז יותר'. למה כוונתנו? ילד המתקשה לתכנן את תנועתו במרחב 'מוצף' בהמון גירויים (רסיסי מידע) שאינם רציפים ואינם מובנים לו (אינם קוהרנטיים, כמו חלקים רבים של מספר פאזלים שונים שהתערבבו זה בזה, ויש צורך להפרידם...), ובשל כך הילד לעיתים מוסח (נאלץ לבזבז משאבי קשב רבים, בדומה למוסחות הקשורה להפרעת קשב וריכוז), אינו פנוי קוגניטיבית לביצוע מיומנויות הרלוונטיות למשחק בו משתתף (תפיסת כדור שנמסר אליו/ קליעה מדויקת לסל/ בעיטת הכדור אל חבר באותה קבוצה) ואינו מסוגל להקשיב לחבריו המדברים איתו במהלך המשחק ומחלקים הוראות. בעיני חבריו לקבוצה נתפס הוא כחולמני/ לא מחובר לעצמו/ מנותק.. ולכן, המוטיבציה לשתפו במשחקי כדור ותנועה רק תלך ותפחת.

בשל החשיבות המכרעת של יכולת התמצאות במרחב לתפקוד נורמלי של כל אחד מאיתנו ביומיום, פיתחנו במוטוריקל מאות תרגילים מקוריים, מתוחכמים ומאתגרים לטובת פיתוח תפיסה מרחבית אצל ילדים וגם מבוגרים, שיפור תפיסה מרחבית/ שיפור התמצאות במרחב ו- התארגנות במרחב (כיוונים במרחב, תפיסה חזותית מרחבית/ תפיסה ויזו מרחבית, תפיסת מרחב, אומדן מרחק, תפיסת מרחק, יחסים במרחב, תפיסת עומק, אבחנת דמות מרקע/ הבחנת דמות מרקע, תפיסת גובה, גבולות הגוף, הבחנה חזותית, תכנון תנועה מרחבי ועוד...) בהקשר למשחקי כדור שונים, משחקי ספורט ותנועה, מיומנויות מוטוריקה גסה/ מוטוריקה עדינה, תפקודים יומיים מגוונים, התמצאות במרחב ובזמן, פעילויות לשיפור התארגנות במרחב נתון ותכנון תנועת הגוף בהתאם למכשולים/ אילוצים פיזיים שונים ועוד ותוך התאמה לגילאים השונים! בד בבד עם שיפור התמצאות במרחב, נהנים הילדים גם מבניית/ שיפור סכמת גוף, כשהנחת היסוד היא ש- סכמת גוף תקינה, תאפשר לילד יצירת אינטראקציה יעילה עם הסביבה הפיזית, דבר חשוב לטובת גיוס מוטיבציה להתנסויות תנועתיות נוספות ושיפור ביטחון עצמי!

 

 

הרבה מעבר ל- ספורט טיפולי לילדים: ילד בן 6 ושמונה חודשים בעל סרבול מוטורי (סרבול גופני) המדגים קואורדינציה מוטורית דו-ידנית, ותיאום עין יד כפול, חציית קו אמצע, כיוונים במרחב (התמצאות במרחב כיוונים) וכן שליטה ודיוק בכדרור 2 כדורי- סל, לאחר תקופת טיפול קצרה במוטוריקל

 

 

ואם רציתם את כל המידע בקיצור?

מוטוריקל - וזה כל השיפור!

 

 

שיפור תפיסה מרחבית - המטריה המוטורית* של מוטוריקל

במוטוריקל מעניקים לילדכם "מטריה מוטורית" (כלומר, יכולות מוטוריות גבוהות..) המגנה עליהם מפני שלל האתגרים המוטוריים-ספורטיביים-חברתיים הצפויים והבלתי צפויים של הילדות.

גשם/ מָטַר של אתגרים מוטוריים מלווה את תקופת הילדות בעידן המודרני; טורניר משחקי כדור שנחת על הילד/ה בהפתעה (כרעם ביום בהיר) במסיבת יום הולדת ספורט (דבר נפוץ מאוד כיום: יום הולדת ספורט אתגרי, יום הולדת ספורטיבית, מפעיל יום הולדת ספורט) או בהפסקה פעילה/ בקייטנה; טיול רכיבה על אופניים שאורגן ע"י ועד ההורים הכיתתי (ראו: לימוד רכיבה על אופניים לילדים), טיפוס על חבלים במצוק במהלך טיול שנתי (חיזוק חגורת כתפיים אצל ילדים), משחק 'כיסאות מוזיקליים' בגן, תחרות ריצה בשיעור התעמלות (שיפור סגנון ריצה) או תחרות הורדות ידיים ספונטנית בשעת ההפסקה (חיזוק חגורת הכתפיים לילדים).. ואיננו מדברים על תפקוד מוטורי יעיל הנחוץ כ"כ במצבי חירום, בכלל זה התמצאות יעילה במרחב, שיווי משקל, כוח שרירים (חיזוק שרירים לילדים), זריזות, מהירות ועוד...

המטריה המוטורית שלנו מעניקה לילד ביטחון עצמי (חיזוק ביטחון עצמי אצל ילדים), שקט ורוגע נפשי (חוסן נפשי) ומן הסתם, משפרת/ מעלה גם דימוי עצמי (פיתוח דימוי עצמי אצל ילדים) כשהילד/ה יודעים שהמטריה שלהם צמודה אליהם וניתנת לשימוש בכל רגע נתון! (כל אתגר, בעזרת המטריה המוטורית נפתר!)

 

המטריה המוטורית של מוטוריקל  המסייעת בהגשמת ילדוּת שקטה מדאגות :)

 

(*המטריה המוטורית ® היא סימן מסחר שכל הזכויות בו שייכות למוטוריקל!)

 

 

התמצאות במרחב גם למבוגרים- אי התמצאות במרחב? חוסר התמצאות במרחב/ דיסאוריינטציה מרחבית? בעיית התמצאות במרחב? אנו מציעים את הכלים המתקדמים מסוגם בעולם גם למבוגרים בעלי תפקוד לקוי!!

 

זיכרו: התמצאות תקינה במרחב, מהווה מרכיב חשוב מאין כמוהו בהתנהלות מוטורית יומיומית וספורטיבית!

תפיסת עומק, גבולות הגוף וגם אומדן מרחק, זוכים במוטוריקל למענה מובהק!

 

 

 

 

למה לא השקענו יותר בעיצוב האתר?

 

קהל היעד אליו פונה האתר, הוא הורים המחפשים טיפול מקצועי, מדעי ומוביל לילדם או מבוגרים המחפשים מענה לעצמם (אחת ולתמיד...)! איננו מטפלים ב- קשיי התמצאות במרחב אצל ילדים/ מבוגרים באמצעות עיצוב גרפי, אנו מטפלים באמצעות כלים, בעזרת כלי הטיפול המתקדמים מסוגם בעולם!

מטרת האתר אינה להרשים את הגולש באמצעים ויזואליים, אלא להציג דבר אותנטי (אמיתי) ולהביא מידע משמעותי וחיוני, מידע שעשוי לחולל שינוי משמעותי בחיים של בנו/ בתו/ חייו האישיים! שיטת מוטוריקל הינה שיטת טיפול בעלת תוכן אמיתי/ רציונל מדעי ברור (כשתבקרו בדפים השונים תבינו למה כוונתנו...). בזכות כך, רכשה את מעמדה המוביל בתחום התפתחות הילד... כך שלשמחתנו, העיצוב (במקרה שלנו) פחות רלוונטי... (ברוח הביטוי: 'אל תסתכלו בקנקן, אלא במה שבתוכו').

עם זאת, אנו שואפים תמיד ליצור סדר טוב יותר בכמויות המידע המשמעותיות, לטובת נוחות, נגישות ויעילות!

 

 

ראו גם: דף התמצאות באתר.

 

אתר מוטוריקל לשרותכם כבר 16 שנים (2006-2022)!

 

מוטוריקל הרבה מעבר ל- פיזיותרפיה לילדים/ ריפוי בעיסוק לילדים או ספורט טיפולי לילדים/ התעמלות טיפולית לילדים!

 


 

 

אתר מוטוריקל עובר בימים אלה בהדרגה לפלטפורמה חדשה ומודרנית. אנו שוקדים על כך במרץ רב מאחורי הקלעים :)

להצצה באתר החדש, לחצו כאן.

 

 

 

 

קושי בתפיסה מרחבית/ לקות בתפיסה מרחבית? מחפשים פיזיותרפיה לילדים/ ריפוי בעיסוק לילדים או ספורט טיפולי לילדים/ התעמלות טיפולית לילדים/ טיפול בתנועה לילדים?

 

 

מוטוריקל- ידע מדעי מוביל בתחום התפתחות הילד!

 

 

*מוצאים את דף התמצאות במרחב ילדים/ התארגנות במרחב ובזמן/ קושי בתפיסה מרחבית/ לקות בתפיסה מרחבית רלוונטי/ משמעותי? נודה על המלצתכם... לִחְצוּ על הסמל 1+ (לא זמין כרגע לגולשים בדפדפן Firefox):

 

 

שיטת מוטוריקל- הצגה ב'גלריית המומחים' בערוץ 2 

 

שיטת מוטוריקל-  הצגה בתכנית -'מהיום דיאטה' בערוץ 10 

 

 

 

 

הצגת שיטת מוטוריקל- מאמרו של אייל ציוני בכתב העת הישראלי לרפואת ילדים (Israeli journal of Pediatrics) גיליון פב' 2011

 

 

כיצד הפכה שיטת מוטוריקל לקונספט מוביל בתחום התפתחות הילד? הדף הבא יספק את התשובות:

שיטת מוטוריקל- שורה של תגליות מדעיות מובילות!   |   אייל ציוני - כרטיס ביקור מדעי!

 

 

 

התמצאות במרחב לילדים/ התמצאות במרחב ובזמן/ התארגנות במרחב/ שיפור יכולת מרחבית/ קושי באומדן מרחק/ חוסר התמצאות במרחב - ראו גם את הנושאים הבאים (אשכולות נושאים רלוונטיים בסדר ה א-ב'):

 

אבחונים: אבחון מוטורי אבחון בעיות מוטוריות אבחון מוטוריקה גסה אבחון מוטוריקה עדינה אבחון מוטורי מוטוריקל 

 

אוטיזם: טיפול בתנועה לילדים אוטיסטים pdd בתפקוד גבוה, פי די די נוס, פי די די בתפקוד גבוה, פי די די אצל ילדים, asd אוטיזם, asd בתפקוד גבוה

 

איטיות: התנהלות איטית אצל ילדים  ילד איטי  ילד איטי מאוד ילד איטי וחולמני  קשיי התארגנות אצל ילדים ילד לא מהיר איטיות בכתיבה ילד איטי בכתיבה כתיבה איטית אצל ילדים  קשיי התארגנות בבוקר קשיים בהתארגנות בכיתה שיפור מהירות אצל ילדים שיפור מהירות איטיות בתנועה שיפור זריזות  שיפור מהירות תגובה שיפור זריזות רגליים שיפור זריזות ידיים  שיפור זריזות מהירות פיתוח זריזות פיתוח מהירות פיתוח מהירות וכוח מתפרץ

 

אימון כושר אישי: מאמן כושר אישי לילדים (אימון כושר אישי לילדים, אימון כושר גופני לילדים, פיתוח כושר גופני לילדים, מדריך כושר אישי לילדים, שיפור כושר גופני לילדים מאמן כושר אישי לילדים ברעננה  מאמן כושר אישי לילדים בהרצליה מאמן כושר אישי לילדים בכפר סבא מרכיבי הכושר הגופני אימון כושר אישי לנערות מאמן כושר אישי לנערות

 

דימוי עצמי: חיזוק ביטחון עצמי בילדים, שיפור יכולות חברתיות, חיזוק ביטחון עצמי לילדים, חיזוק ביטחון עצמי אצל ילדים, שיפור ביטחון עצמי אצל ילדים, שיפור ביטחון עצמי לילדים, פיתוח ביטחון עצמי, איך לחזק לילד את הביטחון העצמי פיתוח דימוי עצמי אצל ילדים, טיפוח דימוי עצמי, חיזוק דימוי עצמי אצל ילדים, חיזוק דימוי עצמי בילדים, דימוי עצמי פעילות, דימוי עצמי בגיל ההתבגרות דימוי עצמי נמוך, העלאת דימוי עצמי אצל ילדים, שיפור דימוי עצמי אצל ילדים, שיפור דימוי עצמי נמוך שיפור דימוי גוף שיפור דימוי הגוף מקובלות חברתית, דימוי עצמי, ילד עדין, ילד לא חברותי, ילד לא מקובל בכיתה, ילד לא מקובל בחברה, ילד לא מקובל חברתית, ילד לא מקובל בגן,ילד חסר חברים, איך לעזור לילד מבחינה חברתית, איך לעזור לילד להיות מקובל, ילד חסר ביטחון עצמי, שיפור דימוי עצמי, דימוי עצמי נמוך אצל ילדים, דימוי עצמי נמוך בקרב ילדים ילד ללא חברים, ילד בלי חברים, ילד שאין לו חברים, איך לעזור לילדים לרכוש חברים, ילד דחוי בכיתה, ילד דחוי בגן, איך לעזור לילד לרכוש חברים בגן, כיצד לרכוש חברים בבית הספר, לילד אין חברים בבית הספר, איך עוזרים לילד לרכוש חברים, איך להיות מקובל בחטיבה, איך להפוך למקובל בחטיבה, איך להיות מקובלת ביסודי, טיפול בילדים דחויים, ילד ללא חברים, ילד שלא רוצה חברים, ילד שלא משחק עם חברים, ילד לא משחק עם חברים, ילד שאין לו חברים בגן, טיפול בילדים דחויים מעמד חברתי בכיתה, הצלחה חברתית, ילד לא ספורטיבי, ילד לא אוהב ספורט, ביטחון עצמי בגיל ההתבגרות, איך לחזק ביטחון עצמי אצל ילדים, איך להקנות לילד בטחון עצמי, הערכה עצמית אצל ילדים, ביטחון עצמי אצל בני נוער, דימוי עצמי נמוך טיפול, דימוי עצמי נמוך בגיל ההתבגרות, דימוי עצמי בקרב מתבגרים, ביטחון עצמי נמוך טיפול, חוסר ביטחון עצמי בגיל ההתבגרות, חוסר ביטחון עצמי אצל ילדים, בניית דימוי עצמי אצל ילדים, דימוי עצמי נמוך אצל ילדים טיפול, חיזוק הדימוי העצמי, בניית ביטחון עצמי אצל ילדים, איך מחזקים ביטחון עצמי אצל ילדים, איך לפתח ביטחון עצמי אצל ילדים, איך לבנות ביטחון עצמי אצל ילדים, חוגים לחיזוק הביטחון העצמי
 

היפוטוניה: היפוטוניה hypotonia היפוטוניה ילדים היפוטוניה בילדים אבחון היפוטוניה מה זה טונוס שרירים נמוך היפוטוניה תסמינים תסמיני היפוטוניה היפוטוניה סיבות השפעות היפוטוניה היפוטוניה אוטיזם טיפול בהיפוטוניה טיפול בהיפוטוניה לילדים היפוטוניה טיפול בילדים טיפול בטונוס שרירים נמוך היפוטוניה טיפול היפוטוניה אצל ילדים טונוס שרירים נמוך אצל ילדים  טונוס שרירים נמוך טיפול טונוס שרירים נמוך היפוטוניה וגמישות יתר גמישות יתר אצל ילדים גמישות יתר ילדים גמישות יתר במפרקים גמישות יתר של המפרקים  מתח שריר נמוך מתח שרירים נמוך  ישיבת w ילדים ישיבת w אצל ילדים  ילד נמרח  ׀ רפיון שרירים קושי בעמידה קושי בעמידה והליכה קושי בעמידה ממושכת היפוטוניה קלה היפוטוניה קשה היפוטוניה חמורה יציבות שרירית מפרקית יציבות פרוקסימלית

 

הכנה לכיתה א': הכנה לכיתה א מוטוריקה עדינה הכנה לכיתה א מוטוריקה הכנה מוטורית לכיתה א' מוכנות לכיתה א מוטוריקה הכנה לכיתה א'

 

הפרדת תנועה: הפרדת תנועה הפרדת תנועות הפרדת תנועה באצבעות הפרדת תנועה אצל ילדים הפרדה תנועתית תנועות מראה, הצפה מוטורית  over flow תנועת מראה תנועות מראה

 

לקויות כתיבה: דיסגרפיה, דיסגרפיה טיפול, לקות כתיבה- דיסגרפיה, לקות כתיבה, טיפול בדיסגרפיה, לקויות כתיבה, לקויות למידה, לקות למידה מוטורית, טיפול בקשיי כתיבה, ליקויי כתיבה טיפול, קשיי כתיבה אצל ילדים, דיסגרפיה קשיי כתיבה, דיסגרפיה מוטורית, שיפור כתב היד אצל ילדים, קושי בכתיבה אצל ילדים, קושי בכתיבה, קשיים בכתיבה, בעיה גרפו מוטורית, דיסגרפיה גרפו מוטורית, לקות גרפו-מוטורית, קושי גרפומוטורי

 

לקויות מוטוריות: לקויות מוטוריות לקות מוטורית ליקויים מוטוריים טיפול בבעיות מוטוריות הפרעות מוטוריות הפרעות מוטוריות בילדים הפרעות מוטוריות אצל ילדים בעיות מוטוריות אצל ילדים בעיה מוטורית בעיות מוטוריות שיפור אינטליגנציה תנועתית

 

מוטוריקה גסה/ עדינה: מוטוריקה גסה מוטוריקה עדינה (מוטוריקה גסה אצל ילדים/ מוטוריקה עדינה אצל ילדים מוטוריקה גסה לילדים חיזוק מוטוריקה עדינה שיפור מוטוריקה עדינה שיפור מיומנויות מוטוריקה עדינה חיזוק מוטוריקה גסה שיפור מוטוריקה שיפור מוטוריקה גסה טיפול במוטוריקה עדינה טיפול במוטוריקה גסה קושי במוטוריקה גסה קשיים במוטוריקה גסה בעיות מוטוריקה ילד עם בעיות מוטוריות טיפול בבעיות מוטוריקה גסה בעיה במוטוריקה גסה בעיות במוטוריקה גסה בעיות מוטוריקה גסה בעיה במוטוריקה גסה בעיית מוטוריקה עדינה בעיות במוטוריקה עדינה בעיות במוטוריקה עדינה אצל ילדים בעיות מוטוריות בידיים  שיפור יכולות מוטוריות מרכיבי מוטוריקה גסה תיאום בילטרלי

 

סרבול מוטורי: סרבול מוטורי התפתחותי: דף התמצאות וריכוז נושאים ('תוכן עניינים') סרבול מוטורי סרבול מוטורי ילדים  סרבול מוטורי אצל ילדים ילדים עם סרבול מוטורי סרבול מוטורי אצל מבוגרים מסורבלות מוטורית  סרבול גופני סרבול תנועתי סרבול תנועה סרבול בתנועה dcd טיפול אבחון dcd מי מאבחן dcd  שיפור קואורדינציה לילדים שיפור קואורדינציה ילדים קואורדינציה ושיווי משקל קושי מוטורי לקות קואורדינציה קושי בקואורדינציה קשיים בקואורדינציה אינטגרציה בין חושית אינטגרציה סנסומוטורית אינטגרציה סנסורית אינטגרציה חושית מהי אינטגרציה סנסורית אינטגרציה חושית תנועתית קשיים בתכנון תנועה ילד תלותי ילדים תלותיים קואורדינציה פיתוח קואורדינציה שיפור קואורדינציה שיפור קואורדינציה מוטורית קואורדינציה ילדים קואורדינציה לילדים איך לפתח קואורדינציה שיפור קואורדינציה אצל ילדים אימון קואורדינציה לילדים אימון קואורדינציה אימוני קואורדינציה לילדים קואורדינציה מוטורית קואורדינציה תנועתית תפיסה חזותית מוטורית  קואורדינציה ויזו מוטורית קואורדינציה חזותית מוטורית ויזו מוטורי תפיסה ויזו מוטורית בעיה ויזו מוטורית קואורדינציה פירוש קואורדינציה הגדרה קואורדינציה מרחבית  קואורדינציה בספורט  קואורדינציה ספורט תרגילי קואורדינציה עם כדור חוסר קואורדינציה בעיות קואורדינציה אצל ילדים  תיאום יד רגל אבחון סרבול מוטורי  טיפול בסרבול מוטורי סרבול מוטורי טיפול  טיפול ב dcd דיספרקסיה מוטורית דיספרקסיה אצל ילדים  דיספרקסיה טיפול  דיספרקסיה מוטורית טיפול דיספרקסיה ילדים דיספרקסיה התפתחותית הפרעה התפתחותית בקואורדינציה טיפול דיספרקסיה אפרקסיה אצל ילדים אפרקסיה של הילדות אפרקסיה מוטורית אפרקסיה התפתחותית סרבול מוטורי dcd מהו סרבול מוטורי בעיית קואורדינציה תיאום דו צדדי דיוק מוטורי דיוק בתנועה פיזור תנועתי ליקויי קואורדינציה טיפול בסרבול מוטורי בגישה מדעית, בלעדית ומובילה במוטוריקל תסמונת הילד המסורבל  מי הוא הילד המסורבל הילד המסורבל סכמת גוף סכמת גוף תקינה קואורדינציה בנהיגה שיפור קואורדינציה בנהיגה קואורדינציה עדינה תיאום דו צידי תיאום דו צדדי שיפור סכמת גוף

 

פרפקציוניזם/ הימנעות: ילד פרפקציוניסט  ילדים פרפקציוניסטים  ילד נמנע ילדים נמנעים

 

קשב וריכוז: הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים הפרעות קשב וריכוז ילדים הפרעת קשב וריכוז ילדים הפרעות קשב וריכוז (ADD/ ADHD) זיכרון עבודה זיכרון עבודה מוטורי זיכרון עבודה תנועתי זיכרון עבודה אקטיבי  הסקת מסקנות שיפור יכולת הסקת מסקנות פונקציות ניהוליות פונקציות ניהוליות וקשב שיפור פונקציות ניהוליות executive functions טיפול בהפרעות קשב וריכוז הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות הפרעת קשב וריכוז הפרעות קשב וריכוז  הפרעות קשב וריכוז טיפול

 

קשר עין-יד-רגל: קשר עין יד, קשר עין יד אצל ילדים תיאום עין יד, תיאום עין יד מוטוריקה עדינה קואורדינציה עין יד תיאום קשר עין יד חיזוק קשר עין יד  שיפור תיאום עין יד שיפור קשר עין יד שיפור קואורדינציית עין יד, קושי בתיאום עין יד  תיאום עין יד כתיבה תיאום עין רגל

 

רתיעה מכדור: פחד מכדור רתיעה מכדור תפיסת כדור

 

שיווי משקל: שיווי משקל שיווי משקל ילדים  שיווי משקל לילדים  שיפור שיווי משקל  פיתוח שיווי משקל  שיווי משקל אצל ילדים שיווי משקל סטטי שיווי משקל דינמי שיווי משקל סטטי ודינמי קושי בשיווי משקל חוסר שיווי משקל אצל ילדים בעיות שיווי משקל אצל ילדים בעיית שיווי משקל אצל ילדים  איבוד שיווי משקל אצל ילדים בעיות שיווי משקל ילדים חוסר שיווי משקל ילדים קושי לשמור שיווי משקל עמידה על רגל אחת קושי עמידה על רגל אחת מערכת שיווי משקל אצל ילדים המערכת הוסטיבולרית גרייה וסטיבולרית הימנעות מטיפוס על מתקנים (gravitational insecurity) עמידה על רגל אחת הליכה עקב בצד אגודל  שיווי משקל בגוף האדם אי שיווי משקל בגוף חוסר שיווי משקל בהליכה חוסר יציבות בהליכה בעיות שיווי משקל אצל מבוגרים חוסר שיווי משקל אצל מבוגרים שיפור שיווי משקל אצל מבוגרים בעיות שיווי משקל בגיל השלישי טיפול בבעית שיווי משקל חוסר שיווי משקל בעמידה טיפול בבעיית שיווי משקל בעיית שיווי משקל שיווי משקל מוטורי אי יציבות בעמידה הליכה לא יציבה הליכה בבסיס רחב ריצה בבסיס רחב

 

שרירים: חיזוק שרירים חיזוק שרירים לילדים חיזוק שרירים ילדים חיזוק שרירים אצל ילדים שרירים רפויים רפיון שרירים רפיון שרירים אצל ילדים חיזוק חגורת הכתפיים לילדים חיזוק חגורת כתפיים אצל ילדים איך לחזק חגורת הכתפיים ילדים חיזוק חגורת הכתפיים ילדים  חגורת כתפיים חלשה חגורת כתפיים חלשה אצל ילדים פעילות לחיזוק חגורת הכתפיים שרירים חלשים שרירים חלשים אצל ילדים חולשת שרירים טיפול חולשת שרירים ברגליים חולשת שרירים בידיים חולשת שרירים בכל הגוף חולשת שרירים בילדים חולשת שרירים אצל ילדים חולשת שרירים חמורה שיפור כוח אקסצנטרי, חיזוק שריר אקסצנטרי חיזוק שרירי הידיים לילדים, חיזוק שרירי הרגליים לילדים התעמלות מחזקת לילדים טיפול לחיזוק חגורת הכתפיים שיפור מתח שיפור מתח מקבילים

 

תחושה עמוקה: תחושה עמוקה (תחושה עמוקה/ מערכת פרופריוספציה/ המערכת הפרופריוצפטיבית/ proprioception) תחושה עמוקה טיפול קינסטזיה גרייה פרופריוצפטיבית

 

תכנון תנועה: תכנון תנועה אצל ילדים תכנון תנועה שיפור תכנון תנועה תכנון תנועה- פרקסיס

 

כללי: מוטוריקל- הרבה מעבר ל-פיזיותרפיה ילדים, ריפוי בעיסוק ילדים, ספורט טיפולי לילדים/ התעמלות טיפולית לילדים/ טיפול בתנועה לילדים

 

 

מיומנויות:

לימוד מיומנויות ספורט/ תנועה: לימוד מיומנויות מוטוריות לימוד מיומנויות ספורט פיתוח מיומנויות מוטוריות, שיפור מיומנויות תנועה, פיתוח מיומנויות תנועה, שכלול מיומנויות תנועה, שיפור מיומנויות כדור, לימוד מיומנויות כדור  לימוד מיומנויות תנועה לימוד קפיצה בחבל לימוד כדרור לימוד כדרור בכדורסל לימוד תפיסת כדור רתיעה מכדור קושי בתפיסת כדור לימוד דהרות לימוד דילוגים לימוד קשירת שרוכים למידה מוטורית תיאוריות מדעיות מובילות בלמידה מוטורית מיומנויות ספורט  לימוד כדורגל לימוד כדורסל לימוד כדורסל לילדים/ לימוד כדורגל לילדים שיפור עוצמת הבעיטה, שיפור חוזק הבעיטה ,שיפור דיוק הבעיטה, שיפור טכניקת בעיטה 

 

סגנון ריצה/ הליכה:  שיפור סגנון ריצה ריצה נכונה איך לרוץ נכון לרוץ נכון שיפור יכולת ריצה ריצה נכונה טיפים ריצה נכונה למתחילים שיפור סגנון הליכה שיפור הליכה ריצה מסורבלת  שיפור טכניקת ריצה שיפור מהירות ריצה שיפור כושר ריצה שיפור זמן ריצה

 

לימוד אופניים: לימוד רכיבה על אופניים לילדים מדריך רכיבה על אופניים לילדים אייל ציוני רכיבה על אופניים מורה ללימוד רכיבה על אופניים מדריך רכיבה על אופניים למבוגרים ללמוד לרכוב על אופניים לימוד נסיעה על אופניים לימוד רכיבה על אופניים בשיטת מוטוריקל לימוד רכיבה על אופניים בשרון לימוד רכיבה על אופניים ברעננה לימוד רכיבה על אופניים בנתניה לימוד רכיבה על אופניים כפר סבא לימוד רכיבה על אופניים בכפר סבא לימוד רכיבה על אופניים הרצליה לימוד רכיבה על אופניים בפארק הירקון לימוד רכיבה על אופניים לילדים כפר סבא לימוד רכיבה על אופניים הוד השרון לימוד רכיבה על אופניים לילדים בחולון לימוד רכיבה על אופניים בראשון לציון לימוד נסיעה באופניים ללא גלגלי עזר לימוד נסיעה על אופניים ללא גלגלי עזר הדרכת רכיבה על אופניים  לומדים לרכוב על אופניים לימוד רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר לימוד רכיבה על אופניים תל אביב לימוד אופניים לילדים  ללמוד לרכוב על אופניים  לימוד אופניים לילדים בלי גלגלי עזר לימוד אופניים ללא גלגלי עזר רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר ללמוד לרכב על אופניים למבוגרים ללמוד לרכב על אופניים לילדים ללמוד לרכב על אופניים בגיל מבוגר שיעורי רכיבה על אופניים למבוגרים שיעורי רכיבה על אופניים לילדים  שיעורי רכיבה על אופניים לנשים  לימוד רכיבה על אופניים למבוגרים ללמוד לרכוב על אופניים לילדים ללמוד לרכב על אופניים לימוד רכיבת אופניים לילדים לימוד רכיבה על אופניים לנשים לימוד רכיבה על אופנים למבוגרים לימוד רכיבה על אופניים למבוגרים תל אביב לימוד רכיבה על אופניים לבעלי מוגבלויות לימוד רכיבה על אופניים חשמליות לימוד רכיבה על אופניים חשמליים חרדה רכיבה על אופניים פחד מרכיבה על אופניים פחד מנפילה מאופניים

איך לבחור אופניים לילד  טיפים לקניית אופניים, איך בוחרים אופניים, איך לבחור אופניים לילד, מידות אופניים לפי גובה, מידות אופניים לילדים, טבלת מידות אופניים לילדים, איך לבחור אופניים לפי גובה, טבלת מידות אופניים לפי גובה רוכב, איך מודדים מידת אופניים, איך מתאימים אופניים לגובה, התאמת אופניים לגובה הילד, מדריך לקניית אופניים לילדים, מידת אופניים לפי גובה הרוכב, התאמת אופניים לרוכב, התאמת אופניים לפי גובה, כיצד בוחרים אופניים לילדים, קניית אופניים לילדים, התאמת אופניים לרוכב, מה לבדוק בקניית אופניים  איך בוחרים אופניים לילד

 

לימוד רולר-סרפר: לימוד רולר סרפר (לימוד החלקה על רולר סרפר/ לימוד רכיבה על רולר סרפר/ לימוד נסיעה על רולר סרפר)

 

לימוד רולר-בליידס: לימוד רולר בליידס לילדים, לימוד רולר בליידס למבוגרים, מורה לרולר בליידס, מדריך רולר בליידס, בית ספר לרולר בליידס, לימוד רכיבה על גלגיליות, לימוד החלקה על גלגליות, לימוד החלקה על סקטים, לימוד החלקה על רולר בליידס, לימוד רכיבה על רולר בליידס, לימודי רולר בליידס, איך לומדים רולר בליידס, לימוד רכיבה על גלגיליות, שיעורי רכיבה על רולרבליידס, שיעורי רולרבליידס, שיעורי רולר, שיעורי החלקה על רולר בליידס, שיעורי רולר בליידס, שיעור רולר בליידס, שיעורים פרטיים רולר בליידס, שיעורים פרטיים רולר בליידס, שיעור פרטי רולר בליידס, שיעור רולר בליידס תל אביב, רולר בליידס שיעורים, רולר בליידס שיעור, רולר בליידס לימוד לימוד רולר בליידס לימוד גלגיליות ׀  לימוד נסיעה על רולר בליידס ׀ לימוד רכיבה על רולרבליידס למבוגרים  לימוד רכיבה על רולר בליידס ׀ לימוד סקטים ׀ לימוד רולרבליידס ׀ לימוד רולרס ׀ רולרבליידס לימוד,

 

לימוד סקייט בורד/ לונגבורד/ קארבר: לימוד סקייט בורד לימוד סקייטבורד לימוד רכיבה על סקייטבורד לימוד סקיטבורד לימוד סקייטבורד למתחילים  שיעורי רכיבה על סקייטבורד  מדריך סקייטבורד  מדריך סקייטבורד למתחילים מדריך ללימוד סקייטבורד  מדריך רכיבה על סקייטבורד הדרכת סקייטבורד לימוד סקייטבורד מורה לסקייטבורד לימוד סקייטבורד למתחילים  לימוד על סקייטבורד איך נוסעים על סקייטבורד קורס סקייטבורד | לימוד לונגבורד | לימוד קארבר

 

וכן: תשובות לשאלות נפוצות FAQ's

 

 

מוצאים עניין ב- התמצאות במרחב כיוונים/ קושי בתפיסה מרחבית/ חוסר התמצאות במרחב/ לקות בתפיסה מרחבית/ תפיסה מרחבית לקויה/ שיפור תפיסה מרחבית? רוצים ללמוד את שיטתנו ולהוביל בשטח? לחצו: מוטורי School: תרפיה בתנועה תרפיה בתנועה לימודים תרפיה בתנועה לילדים טיפול בתנועה לימודים הכשרת מטפלים בתנועה לימודי טיפול בתנועה לימודי טיפול בילדים לימודים טיפול בילדים קורס טיפול בילדים לימודים טיפול בתנועה לימוד תרפיה בתנועה קורס טיפול בתנועה ספורט טיפולי לימודים

 

 

לראש הדף

 

 

 

הערה: כל הקישורים המודגשים להלן, הינם דפים/ תחומי טיפול נוספים באתר!

אתר מוטוריקל המחודש ׀ סלוגנים  קריאייטיב ׀ לורדוזיס טיפול ׀ בעיות אורטופדיות בילדים ׀ פרונציה של כף הרגל ׀ פלטפוס אצל ילדים ׀ יישור יתר בברך ׀ כפות רגליים פונות פנימה ׀ גיד אכילס קצר ׀ הפרדת תנועה ׀ שיפור ביטחון עצמי אצל ילדים ׀ לימוד קארבר ׀ קשר עין יד תיאום עין רגל ׀ דיסגרפיה טיפול ׀ חציית קו אמצע ׀ התנהלות איטית אצל ילדים ילד איטי ׀ פונקציות ניהוליות ׀ חוג ספורט מוטורי לילדים חוג מוטוריקה גסה ׀ מאמן כושר אישי לילדים ׀ ילד נופל הרבה ׀ ויסות כוח ויסות תנועה ׀ היפרטוניה טונוס שרירים גבוה אצל ילדים ׀ לימוד רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר ׀ קואורדינציה בנהיגה ׀ אבחון סרבול מוטורי ׀  אבחון מוטורי ׀ אבחון יציבה ׀ אבחון בעיות מוטוריות אבחון מוטוריקה גסה ׀ התארגנות במרחב ׀ טיפול בסרבול מוטורי  דיספרקסיה מוטורית ׀ שיטת מוטוריקל-מאמר בכתב העת הישראלי לרפואת ילדים ׀ מאמר היפוטוניה ׀ מאמר DCD ׀ מילון מונחים ׀ ימי עיון התפתחות הילד ׀ יום הולדת ספורט לילדים יום הולדת ספורטיבי לילדים ׀ ביקורי-בית ׀ טיפול בתנועה לילדים ספורט טיפולי לילדים פיזיותרפיה לילדים ריפוי בעיסוק לילדים תרפיה בתנועה

 

All rights reserved to Eyal Tzioni © 2006-2022
כל הזכויות שמורות לאייל ציוני. העתקת או שימוש כלשהו במידע, פרסום או שימוש מסחרי בקבצים ללא רשות הבעלים אסורה על פי חוק.