דיספרקסיה מוטורית אצל ילדים, דיספרקסיה התפתחותית ילדים, דיספרקסיה טיפול בדיספרקסיה/ סרבול מוטורי התפתחותי DCD

 

סרבול מוטורי התפתחותי/ Developmental coordination disorder) DCD) טיפול, דיספרקסיה ילדים, דיספרקסיה מוטורית, דיספרקסיה התפתחותית, אפרקסיה/ אפרקסיה מוטורית (apraxia) דיספרקסיה טיפול ילדים נוער וגם מבוגרים!

 

מאמר מאת אייל ציוני, מפתח שיטת מוטוריקל (Adaptive-Load), שיטת טיפול חדשנית ל- דיספרקסיה מוטורית/ דיספרקסיה התפתחותית ילדים/ אפרקסיה מוטורית/ אפרקסיה אצל ילדים/ אפרקסיה של הילדות/ אפרקסיה התפתחותית

 

*שימו לב, לקבלת תמונה מלאה בנושא טיפול ב- סרבול מוטורי | שיפור קואורדינציה (קואורדינציה הגדרה) מומלץ ראשית לבקר בדף סרבול מוטורי התפתחותי: דף התמצאות וריכוז נושאים ('תוכן עניינים')

 

א. סרבול מוטורי התפתחותי (DCD) / דיספרקסיה מוטורית התפתחותית הגדרה, שכיחות

מספר גובר והולך של ילדים מופנים כיום לטיפול בשל מה שמוגדר 'הפרעת קואורדינציה מוטורית התפתחותית' (DCD/ Developmental coordination disorder). ההפרעה, שזכתה במשך שלושת העשורים האחרונים להגדרות שונות, כדוגמת "הילד המסורבל" "תסמונת הילד המסורבל", "דיספרקסיה התפתחותית", " דיספונקציה תפיסתית- מוטורית" ו- "חולשה גופנית" מתוארת  לפי ה- DSM- V כהפרעה בולטת בהתפתחות הקואורדינציה המוטורית/ הפרעה התפתחותית בקואורדינציה ומותנית בקריטריונים הבאים (הגדרה dsm5 אבחון dcd):

א.   רכישה וביצוע של מיומנויות הדורשות קואורדינציה מוטורית נמוכות ביחס לגיל הכרונולוגי ולהתנסות המוטורית של הילד. הסרבול של הילד בא לידי ביטוי בהפלת חפצים או בהיתקלות בחפצים, באיטיות וחוסר דיוק בביצוע מיומנויות מוטוריות כדוגמת תפיסת חפצים, גזירה וכתיבה.

ב.   החסך המוטורי מפריע באופן משמעותי לפעילויות היומיומיות, כדוגמת רחצה ואכילה ומשפיע באופן שלילי על ההישגים האקדמיים, וכן על פעילות פנאי ומשחק.

ג.   תחילת הסימפטומים היא בילדות המוקדמת. לא ניתן להסביר את החסך המוטורי בלקות אינטלקטואלית או חסך בראייה וגם אין קשר לבעיה נוירולוגית כגון שיתוק מוחין או מחלות שרירים.

 

שכיחות הלוקים ב- DCD באוכלוסיה היא 6% בקרב ילדי בית-הספר, עם שכיחות גבוהה יותר בקרב שכבות סוציו אקונומיות חלשות; היחס בין בנים לבנות נע בין 1:4 ל- 1:7 ולפי הספרות, הילד המסורבל משתייך לקבוצה הטרוגנית (אין ילד "מסורבל טיפוסי" אחד) אשר הפרעתם נקשרת לבעיות כמעט בכל מיומנות סנסורית (תחושתית) או מוטורית. הלוקים בה נבדלים זה מזה בקשיים המוטוריים הגסים או העדינים, וכן בשילוב (קומורבידיות) עם הפרעות נוספות, כגון הפרעת קשב וריכוז (עם/ בלי היפראקטיביות), קשיי שפה ו לקויות למידה, כולל לקויות למידה לא מילוליות (NLD). שונות רבה קיימת בביטויי הפרעת DCD; אלה תלויים במקור ההפרעה, בחומרת הפגיעה ובהשפעות הסביבתיות. ניתן לראות הפרעות במוטוריקה הגסה, במוטוריקה העדינה או בשתיהן, אשר יתבטאו בקושי לבצע פעולות יומיומיות כגון דילוג, קפיצה, כדרור כדור, רכיבה על אופניים ופעילות על מתקנים בגן המשחקים. הקושי יכול להתבטא גם בתפקודים יומיים כגון אכילה בסכין ומזלג, לבישה ורחצה. ילדים בעלי DCD מועדים לתאונות בהתנהלותם הגופנית, להיתקל בחפצים ולמעוד יותר מבני גילם הבריאים. ילדים אלה חווים קושי ב למידה מוטורית ובביצוע מטלות מוטוריות, שלעיתים נחשבות קריטיות להצלחה בחיים היומיומיים. השפעתה של ההפרעה ניכרת גם בפעילויות אקדמיות בחוסר ארגון, בקשיים בכתיבה, בקריאה או בחשבון. ארגון הבריאות העולמי תיאר בשנת 2001 הפרעה בשלוש רמות: 1. הפרעה במבנה או תפקוד הגוף (לקויות); 2. תנועות גוף או פעילויות (מגבלה בפעילות) ו-3. מעורבות בסיטואציות חיים יומיות (מגבלות השתתפות).

 

ב. סרבול מוטורי התפתחותי/ דיספרקסיה ילדים- אטיולוגיה ותת-קבוצות

מחקרים אפידמיולוגיים מצאו שב- 10% מהמקרים, המקור להפרעה הינו אידיופטי (ניזון ממקור לא ידוע), בשליש מהמקרים תורשתי, בשליש מתרחש סביב הלידה ובשאר המקרים, תוצר של מספר גורמים. נמצא קשר בין משקל לידה נמוך, מתחת ל- 1500 גרם, לסרבול בגיל 5 שנים. מחקר נוסף מצא קשר בין משקל לידה נמוך לקשיים במוטוריקה עדינה וקשיים ויזו-מוטוריים (הקשר בין הראייה לתנועה). בהקשר זה דווח על אי דיוק בהערכת גודל אובייקט, במיקום אובייקט בחלל, באינטגרציה ויזו- מוטורית ובמיקוד ראייה. מחקרים נוספים שחיפשו את המכניזם להופעת DCD, מצאו עדויות לאבנורמליות במנגנוני יציבה ובמיומנויות מוטוריות עדינות. הבעיות המוטוריות יוחסו לקשיים בתחום המוטורי, התחושתי וגם- אינטגרציה סנסומוטורית לקויה. עבודות נוספות על אוכלוסיה זו מצאו קשיים בתחושה עמוקה (מידע שמגיע מהמפרקים, מהגידים והשרירים) ובמיפוי מידע ראייתי- תחושתי. אחרים דווחו על קשיים בהוצאה לפועל של תנועות, בשל הקושי התפיסתי וקושי בתזמון ובכוח של כיווץ השרירים הן במטלות ריתמיות והן במטלות מבודדות. ממצאים אלה מציעים כי DCD הינה הפרעה כללית, המשפיעה על התנועה והתפיסה כאחד. כאמור, ילדים המאובחנים כ- DCD הינם קבוצה הטרוגנית ומחקרים רבים הציעו כי קיימות תת-קבוצות בתוך ההפרעה. מספר מחקרים נערכו כדי לאתר תת-קבוצות של הפרעת DCD. למרות השוני וחוסר ההתאמה בממצאי המחקרים השונים (בין היתר, בשל השונות הרבה בין הילדים ושיעור התחלואה המשולבת הגבוה), אותרה תת-קבוצה אחת משותפת למחקרים שונים, תת- קבוצה המאופיינת בקשיים מערכתיים בכל המדידות הסנסו-מוטוריות (הוצע כי תת- קבוצה זו משקפת 'דיספונקציה תפיסתית כללית'). עם זאת, נראה כי יש צורך במחקרים נוספים בהם ייבחנו תת-קבוצות כפונקציה של פרופיל מוטורי (חסך מוטורי) שונה ומחקרים שבהם ייבחן הקשר בין תחלואה משולבת (קומורבידיות) ושיוך לתת-קבוצה מסוימת.

 

ג. סרבול מוטורי התפתחותי/ דיספרקסיה ילדים- תחלואה משולבת

מחקרים רבים בחנו את הקשר בין סרבול מוטורי, הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות (ADD/ ADHD) ולקויות למידה. נמצא כי הפרעות התפתחותיות שכיחות כדוגמת הפרעות קשב וריכוז, לקויות קריאה ולקות שפתית ספציפית (SLI) קיימות בשכיחות גבוהה בקומורבידיות (במשולב) עם DCD. במספר מחקרים נמצאה חפיפה משמעותית (של עד כ- 50%) בין DCD ו- ADHD וחפיפה של 56% בין DCD ללקויות למידה (כדוגמת קשיי קריאה והבנת הנקרא בגיל 10). בשל המצאות שכיחות גבוהה של תחלואה משולבת במחקרים, יש עניין מחודש במושג הישן (משנות ה- 70') של "Minimal Brain Dysfunction" ("היזק מוחי מזערי"). המושג מאחד מספר בעיות התפתחותיות הנחשבות כבעלות זיקה לדיספונקציה מוחית (כגון הפרעות קשב וריכוז, לקויות למידה וסרבול מוטורי). ממצא נוסף המרמז על הפרעה כללית/ מערכתית התגלה בסדרת מחקרים שנערכה בשנות השמונים. קבוצת חוקרים שוודית הציעה קומורבידיות בתחומי קשב, שליטה מוטורית ותפיסה (כינתה את מכלול החסכים בשם DAMP deficit in attention, motor control and perception)). הגדרה מוצעת אחרת להימצאות מספר בעיות התפתחותיות, זכתה לקיצור ABD (atypical brain development) ומשקפת קשיים התנהגותיים, אקדמיים ורגשיים.

 

ד. סרבול מוטורי התפתחותי/ דיספרקסיה ילדים- פרוגנוזה

בעשור האחרון גובר העניין בספרות המחקרית בפרוגנוזה (צפי עתידי/ מה יהיה מצבו בעתיד) של הילד המסורבל. בעוד שחלק מהילדים 'יוצאים' מהגדרת ההפרעה, עם או ללא התערבות, רבים ממשיכים להפגין יכולות מוטוריות דלות בתקופת ההתבגרות ובגיל מתקדם יותר. סביר להניח כי הילדים הסובלים מסימפטומים חמורים יותר, יישארו מסורבלים במידה זו או אחרת בהגיעם לגיל מבוגר יותר. פרוגנוזה שלילית מתוארת ביכולת המוטורית, ברמה הקוגניטיבית, במצב חברתי וברמה התעסוקתית. נמצא לאחרונה כי ילדים אלה נמצאים בדרגת סיכון גבוהה לפתח לקויות משניות מעצם הימנעותם מהשתתפות בפעילות גופנית. השתתפות אקטיבית במשחק ובפעילויות גיל הילדות חשובה להתפתחות בריאה של הילד, במדדים של בריאות כללית, הערכה עצמית והסתגלות חברתית. הצלחה במטלות מוטוריות בגיל צעיר היא מדד מנבא להתפתחות תקינה. מחקרים תיארו הפחתה בהשתתפות בפעילות קבוצתית של ילדים בעלי סרבול, המובילה לבידוד חברתי וכן, תחושת מסוגלות והערכה עצמית נמוכות. אלה מובילים לבעיות רגשיות-פסיכיאטריות (כגון דיכאון, הפרעות חרדה והתנהגות) וקשיים חברתיים. נמצא אף שילדים בגיל שש הלוקים בבעיות מוטוריות, מופנמים וחרדתיים יותר מקבוצת הביקורת ללא לקויות מוטוריות. מחקרי אורך מצאו כי הילדים בעלי הסרבול היו פחות בוגרים, פחות חברותיים ופסיביים בהשוואה לבני גילם. דיווחי מורים מראים שהחסכים בקואורדינציה המוטורית, מובילים לקשיים בחינוך גופני, בכתיבה, בשימוש בציוד בחדרי מדעים ואומנות ובנוסף, יוצרים בעיות סוציו-רגשיות. מחקר אורך שבדק ילדים עם תחלואה משולבת של DCD ו- ADHD, מצא פער משמעותי בגיל 22 בין קבוצה זו לקבוצת הביקורת במצב סוציאלי, רמת השכלה ועוד. מחצית מהמתבגרים שהוגדרו DAMP, סבלו מהפרעות פסיכיאטריות או הפרעות אישיות, כולל הפרעת אישיות אנטי-חברתית, שימוש באלכוהול ועבריינות. דיווחים נוספים מתארים סימפטומים סומטיים מגיל הילדות כדוגמת כאב כללי, כאבי בטן/ ראש, עייפות, חולשה וסחרחורות. מחקרים נוספים מצאו הפחתה במנת משכל ורבלית (מילולית) וביצועית, פער בביצועים האקדמיים וקשיים מוטוריים ספציפיים כדוגמת תזמון ורצף נמוכים, זמן תגובה ארוך, כתיבה מרושלת ואף קואורדינציה נמוכה היוצרת קשיים בנהיגה ברכב. מבוגרים דירגו עצמם בשאלונים כבעלי יכולת מוטורית נמוכה מחבריהם, וכבעלי קושי בביצוע משימות פשוטות.

 

ה. סרבול מוטורי התפתחותי/ דיספרקסיה מוטורית טיפול: צרכים מיוחדים בלמידה מוטורית והתאמת ההתערבות הטיפולית

אם בעבר, ההתערבות הטיפולית בילדים בעלי דיספרקסיה התפתחותית/ DCD כוונה לתיקון החסכים מהם סבל הילד, בניסיון לשפר את יכולות עיבוד המידע (מידע ויזואלי, ותחושה עמוקה) או שיפור של מרכיבי התנועה בביצוע המוטורי הנדרש (שיווי משקל לילדים, כוח וכו'). דרך התערבות זאת כונתה “Bottom-up” בשל הניסיון לשפר את 'אבני היסוד' של המיומנויות. ההנחה היתה ששיפור במרכיבים המוטוריים- תפיסתיים של המשימה יניב שיפור בביצוע המשימה עצמה. כמה שיטות טיפול מסוג זה עדיין מיושמות בטיפול בילדים כיום, למרות שיעילותן נמצאה נמוכה. תיאוריות עכשוויות העוסקות ב למידה מוטורית בהקשר של ילדי DCD, מציעות שטיפול המתמקד בגורמים משניים, מניעתיים כגון חיזוק שרירים לילדים עשוי להיות יעיל יותר. חיזוק שרירים עשוי לעודד את הילד להשתתף בפעילויות היומיום ובכך, לגרום לו לצאת נשכר מעצם הפעילות הגופנית עצמה. ההתערבות צריכה להיעשות בקונטקסט שבו נתון הילד, ולהיות בעלת משמעות לילד עצמו. שיטות טיפול עכשוויות, משקפות עמדה זו ומדגישות את הרכישה של מיומנויות יומיומיות ספציפיות, להבדיל מהתמקדות במרכיבי המיומנויות, ומכונות גם שיטות התערבות “Top-down”. בכדי להתאים לילד שיטת התערבות אידיאלית, על המטפל לשקול את הקשיים ב למידה מוטורית המשקפים במיוחד ילדים בעלי DCD. נראה כי ילדים אלה נמצאים בשלב מאוד מוקדם של למידה, תנועותיהם מגושמות ולא מדויקות. הם 'נותרים' פרק זמן ארוך יותר בשלב למידה ראשוני זה, ביחס לבני גילם, לעיתים לא מסוגלים לאתר ולתקן את תבניות התנועה השגויות שלהם. יש להם קושי בלמידת מיומנויות חדשות, ובעיקר מיומנויות הנרכשות באמצעות הוראה, כגון כתיבה, נגינה בפסנתר או רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר. קשייהם באים לידי ביטוי במיוחד במיומנויות הדורשות דיוק, תיאום עין-יד וכן, בקרה וקשב מתמידים.

[הערת ביניים: קראו התייחסות ביקורתית לגישות עכשוויות אלו (המופיעות במאמר הנוכחי), והגישה החדשנית והשונה בשיטת מוטוריקל, גישה בעלת רציונל מדעי סדור לטיפול בסרבול מוטורי/ דיספרקסיה התפתחותית, בקישורים הבאים: 1. טיפול בסרבול מוטורי בגישה מדעית, בלעדית ומובילה במוטוריקל או ב- 2. מאמר מאת אייל ציוני: הצגת שיטת מוטוריקל- מאמר בגיליון פב' 2011 של כתב העת הישראלי לרפואת ילדים (Israeli journal of Pediatrics) ]  

המשך המאמר:

מתוקף הקשיים שנסקרו בנוגע לאוכלוסיה זו, יש ללוות ילדים אלה בעת רכישת מיומנויות ולספק להם משוב מתמיד, כולל רמזים מילוליים ותחושתיים ולאפשר להם התנסות מרובה, בעלת חזרות רבות. לילדים אלה קושי בהעברה (transfer) של יכולת ממיומנות אחת, למיומנות קרובה ובהכללה של מיומנויות מוטוריות שנלמדו (ביצוע פעילויות מוטוריות בהקשר או מצב שונה) ולכן התרגול עימם צריך להיעשות במגוון מצבים (settings) ובסביבה משתנה וכל מיומנות נרכשת צריכה לשמש כמרכיב ברכישת מיומנות חדשה, דבר המסייע בהכללה והעברה של מיומנויות. יש לילדים קושי לנתח את דרישות המטלה, ולפענח רמזים תחושתיים-מוטוריים מהסביבה. הם נוטים שלא להשתמש במידע/ משוב מהביצוע שלהם כדי להיערך לפעולות הבאות אותן עליהם לבצע וחווים קושי להתאים עצמם לדרישות תלויות מצב. בשל כך, תרגול מגוון רחב של משימות תנועה מגביר את התפיסה המוטורית, אשר במספר עבודות צוינה כקריטית ל למידה מוטורית. קושי נוסף נקשר להתאמה יציבתית. אצל ילדים תקינים, תבניות התנועה וההתאמה היציבתית הנבחרת בכל פעילות, היא עקבית ומכוונת ספציפית למאפייני/ דרישות המטלה. ילדים בריאים מראים התאמות יציבתיות כבר ממחצית השנה הראשונה לחיים. לעומת זאת, ילדים בעלי DCD, בוחרים תבנית תנועה שונה ולא עקבית (ומן הסתם, לא בהכרח יעילה) בכל פעילות. הכוונת הילד לתבנית תנועה נכונה, תוך הדגשת התועלת במנח המסוים, תיצור הפנמה טובה יותר ו'אימוץ' מנח גוף ספציפי מותאם על פי דרישות המטלה. עבודות עדכניות רבות תומכות בעובדה שטיפול אשר מתמקד בהקניית מיומנויות אשר הילד מעוניין לרכוש והמהוות בחירה שלו, יעודד אותו להשקיע את המאמץ הנדרש להשגתן וכן, יאפשר לו השתתפות פעילה, יצירת קשרים חברתיים ותחושת מסוגלות.

  

סיכום

יש חשיבות להתערבות טיפולית בילדים בעלי סרבול מוטורי התפתחותי/ דיספרקסיה מוטורית/ דיספרקסיה התפתחותית/ הפרעת DCD, בשל הקשיים המשמעותיים המלווים את הילדים האלה בחיי היומיום, ובנוסף, בשל מספר העדויות מתוך מחקרי האורך המייחסות הפרעות משניות בגיל בוגר יותר, כגון הפרעות בלמידה וקשיים בתחום החברתי. למרות הידע שנצבר עד כה על הפרעת DCD, הורים ומטפלים רבים עדיין טועים בהניחם כי בעייתם של הילדים הינה זמנית וחולפת, וכי אלה צפויים לשפר את יכולותיהם במשך החיים ללא כל התערבות, ו"לגדול" מתוך הקשיים המוטוריים אותם הם חווים.

 

 

אייל ציוני מתכוון לבסס מדעית (במסגרת לימודי הדוקטורט) את שיטתו ב טיפול בסרבול מוטורי בילדי בי"ס יסודי (לעומת טיפול 'שמרני' ב ריפוי בעיסוק ילדים/ פיזיותרפיה ילדים) ולהראות כי ניתן בהחלט לשפר דרמטית את איכות חייהם של אחוז גבוה כ"כ של ילדים בארץ ובעולם! שיטת מוטוריקל מוצעת כיום במסגרת תכנית להכשרת מטפלים במוטוריקל רעננה (לחצו: הכשרת מטפלים בתנועה לימודי טיפול בתנועה לימודים טיפול בתנועה טיפול בתנועה לימודים תרפיה בתנועה לימוד תרפיה בתנועה קורס טיפול בתנועה תרפיה בתנועה לימודים ספורט טיפולי לימודים טיפול בתנועה לילדים ספורט טיפולי לילדים). 

 

 

 

 

רשימת מקורות מאמר לרשותכם בסוף הדף!

 

 חזרה לדף סרבול מוטורי התפתחותי: דף התמצאות וריכוז נושאים ('תוכן עניינים')

   

 

סרבול מוטורי התפתחותי/ דיספרקסיה מוטורית/ דיספרקסיה ילדים/ דיספרקסיה התפתחותית/ דיספרקסיה טיפול- ראו גם את הנושאים הרלוונטיים הבאים (מסודרים באשכולות בסדר א-ב'):

 

אבחונים: אבחון מוטורי אבחון פסיכומוטורי אבחון בעיות מוטוריות אבחון מוטוריקה גסה אבחון מוטוריקה עדינה אבחון מוטורי מוטוריקל אבחון מסורבלות מוטורית בעיות במוטוריקה גסה בעיות במוטוריקה עדינה בדיקת תחושה עמוקה אבחון יציבה אבחון ליקויי יציבה אבחון בעיות גב

 

אוטיזם: טיפול בתנועה לילדים אוטיסטים pdd בתפקוד גבוה, פי די די נוס, פי די די בתפקוד גבוה, פי די די אצל ילדים, asd אוטיזם, asd בתפקוד גבוה

 

אורטופדיה: טיפול בבעיות אורתופדיות לילדים טיפול בבעיות אורטופדיות טיפול בבעיות אורטופדיה בעיות אורטופדיות בילדים בעיות אורטופדיות בברך בעיות אורטופדיות בכף הרגל בעיות אורטופדיות אצל ילדים בעיות בכף הרגל ילדים בעיות בכף הרגל והקרסול בעיות אורטופדיות נפוצות בעיות אורטופדיות כף רגל  גיד אכילס קצר אצל ילדים גיד אכילס קצר גיד אכילס מקוצר קיצור גיד אכילס קיצור בגיד אכילס קיצור גיד אכילס בילדים גיד אכילס קצר טיפול הארכת גיד אכילס הארכת גיד אכילס אצל ילדים פרונציה של כף הרגל פרונציה כף רגל היפר פרונציה יתר פרונציה בכף הרגל קריסה של כף הרגל, קריסה של קשת כף הרגל, כף רגל קורסת פנימה, קריסת כף הרגל, קריסת כף רגל, קריסת כף רגל טיפול, קריסת כף הרגל, קריסת כף הרגל פנימה, קריסת כפות רגליים, קריסת קשת כף רגל קריסה פנימה של כף הרגל טיפול קריסת קרסול קריסת קרסול פנימה קריסת קרסול ילדים קריסה פנימית קריסת קרסוליים קריסת קרסול טיפול קריסה של כף הרגל פנימה קריסת כף רגל ילדים קריסת כפות רגליים ילדים צניחת קשת כף הרגל השטחה של כף הרגל קשת כף רגל שטוחה חיזוק קשת כף הרגל פרונציה טיפול פרונציה של כף הרגל טיפול פרונציה בקרסול פרונציה בקרסול טיפול פרונציה ברגל פרונציה בכף הרגל אצל ילדים פרונציה בכף הרגל אצל מבוגרים גמישות יתר בקרסול בדיקת פרונציה/ פרונציה בדיקה פרונציה בכף הרגל (pronated feet) קשת נמוכה בכף הרגל חיזוק קשת כף הרגלוארוס ברגל הלוקס ולגוס טיפול  יישור ברכיים, רגלי X רגלי איקס (genu valgus) רגלי איקס טיפול רגלי איקס בילדים מבנה רגליים איקס רגלי איקס טיפול, כף רגל נוטה פנימה בהליכה הליכה עם הרגל פנימה רגליים פונות פנימה ילדים, כפות רגליים פונות פנימה בילדים כפות רגליים פונות פנימה אצל ילדים, כף רגל פונה פנימה, כפות רגליים פונות פנימה הליכה עם רגליים פנימה כף רגל נוטה פנימה (pigeon toe intoeing toe in position), כפות רגליים פונות החוצה, כפות רגליים פונות החוצה טיפול, כפות רגליים פונות החוצה ילדים, כף רגל נוטה החוצה טיפול, כף רגל נוטה החוצה בהליכה הליכת צ'רלי צ'פלין רגליים עקומות כלפי חוץ (toe out position), תיקון רגליים עקומות, רגליים עקומות ילדים רגליים עקומות אצל ילדים כפות רגליים עקומות אצל ילדים רגליים עקומות טיפול רגליים עקומות אצל מבוגרים הליכה על קצות האצבעות אצל ילדים הליכה על קצות האצבעות ילדים, הליכה על קצות האצבעות טיפול  אורתופדיה ילדים הליכה על קצות האצבעות אורטופדיה ילדים הליכה על קצות האצבעות טיפול בהליכה על קצות האצבעות אבחון פלטפוס פלטפוס טיפול בפלטפוס אצל ילדים, פלטפוס ברגל, פלטפוס ברגל ילדים פלטפוס ברגל אצל ילדים, פלטפוס ברגל אחת, פלטפוס אצל ילדים, פלטפוס ילדים, פלטפוס ברגל טיפול, פלטפוס ילדים כף הרגל, פתרון פלטפוס ילדים, פתרון לפלטפוס ילדים, פלטפוס טיפול, פלטפוס דרכי טיפול, פלטפוס בכף הרגל פלטפוס בכף הרגל טיפול, כאבים פלטפוס ברגל, כאבים בגלל פלטפוס, כאבים בכף הרגל פלטפוס, מדרסים פלטפוס, מדרסים לפלטפוס, כפות רגליים שטוחות, כף רגל שטוחה רגל שטוחה פלטפוס כף רגל שטוחה אצל ילדים, כף רגל שטוחה טיפול  כף רגל שטוחה בדרגה קשה אך גמישה, כף רגל שטוחה בדרגה קלה. בדרגת חומרה קלה מאוד, כף רגל שטוחה בילדים, כף רגל שטוחה ילדים, כף רגל שטוחה בדרגה קלה, כף רגל שטוחה בדרגה קלה. בדרגת חומרה קלה מאוד, (pes planus / flat foot), פשיטת יתר בברכיים, פשיטת יתר בברך, יישור יתר בברך, יישור יתר של הברך יישור יתר בברכיים, יישור יתר של הברכיים, יישור יתר ברך, נעילת ברכיים, נעילת ברכיים לילדים נעילת ברך / genu recurvatum  אורטופדיה בעיות כף רגל וקרסול אורטופדיה בעיות ברכיים רגלי o, רגלי o טיפול, תיקון רגלי o, מה זה רגלי o, אורטופדיה ילדים רגלי o, רגלי או, רגלי או אצל ילדים, טיפול ברגלי o, מדרסים בעד ונגד  forefoot varus  rearfoot varus קריסה חיצונית של כף הרגל כאבים בכף הרגל אצל ילדים כאבים בכף הרגל ובקרסול כאבים בכף הרגל בבוקר כאבים בכף הרגל ילדים כאבים בכף הרגל לאחר ריצה כאבים בכף הרגל טיפול כאבים בכף הרגל לאחר מנוחה כאבים בכף הרגל בדריכה

 

 

איטיות: התנהלות איטית אצל ילדים  איטיות אצל ילדים ילד איטי ילד איטי מאוד ילד איטי וחולמני ילד איטי בכיתה  קשיי התארגנות אצל ילדים טיפול בקשיי התארגנות קשיי התארגנות בבוקר ילד לא מהיר איטיות בכתיבה ילד איטי בכתיבה כתיבה איטית אצל ילדים איטיות בכתיבה אצל ילדים קשיי התארגנות בבוקר קשיים בהתארגנות בכיתה שיפור מהירות אצל ילדים שיפור מהירות איטיות בתנועה שיפור זריזות  שיפור מהירות תגובה שיפור זריזות רגליים שיפור זריזות ידיים  שיפור זריזות מהירות פיתוח זריזות פיתוח מהירות פיתוח מהירות וכוח מתפרץ

 

אימון כושר אישי: מאמן כושר אישי לילדים (אימון כושר אישי לילדים, אימון כושר גופני לילדים, פיתוח כושר גופני לילדים, מדריך כושר אישי לילדים, שיפור כושר גופני לילדים מאמן כושר אישי לילדים ברעננה  מאמן כושר אישי לילדים בהרצליה מאמן כושר אישי לילדים בכפר סבא מרכיבי הכושר הגופני אימון כושר אישי לנערות מאמן כושר אישי לנערות

 

גמישות: תרגילי גמישות לילדים שיפור גמישות לילדים

 

דימוי עצמי: חיזוק ביטחון עצמי בילדים, שיפור יכולות חברתיות, חיזוק ביטחון עצמי לילדים, חיזוק ביטחון עצמי אצל ילדים, שיפור ביטחון עצמי אצל ילדים, שיפור ביטחון עצמי לילדים, פיתוח ביטחון עצמי, איך לחזק לילד את הביטחון העצמי פיתוח דימוי עצמי אצל ילדים, טיפוח דימוי עצמי, חיזוק דימוי עצמי אצל ילדים, חיזוק דימוי עצמי בילדים, דימוי עצמי פעילות, דימוי עצמי בגיל ההתבגרות דימוי עצמי נמוך, העלאת דימוי עצמי אצל ילדים, שיפור דימוי עצמי אצל ילדים, שיפור דימוי עצמי נמוך שיפור דימוי גוף שיפור דימוי הגוף מקובלות חברתית, דימוי עצמי, ילד עדין, ילד לא חברותי, ילד לא מקובל בכיתה, ילד לא מקובל בחברה, ילד לא מקובל חברתית, ילד לא מקובל בגן,ילד חסר חברים, איך לעזור לילד מבחינה חברתית, איך לעזור לילד להיות מקובל, ילד חסר ביטחון עצמי, שיפור דימוי עצמי, דימוי עצמי נמוך אצל ילדים, דימוי עצמי נמוך בקרב ילדים ילד ללא חברים, ילד בלי חברים, ילד שאין לו חברים, איך לעזור לילדים לרכוש חברים, ילד דחוי בכיתה, ילד דחוי בגן, איך לעזור לילד לרכוש חברים בגן, כיצד לרכוש חברים בבית הספר, לילד אין חברים בבית הספר, איך עוזרים לילד לרכוש חברים, איך להיות מקובל בחטיבה, איך להפוך למקובל בחטיבה, איך להיות מקובלת ביסודי, טיפול בילדים דחויים, ילד ללא חברים, ילד שלא רוצה חברים, ילד שלא משחק עם חברים, ילד לא משחק עם חברים, ילד שאין לו חברים בגן, טיפול בילדים דחויים מעמד חברתי בכיתה, הצלחה חברתית, ילד לא ספורטיבי, ילד לא אוהב ספורט, ביטחון עצמי בגיל ההתבגרות, איך לחזק ביטחון עצמי אצל ילדים, איך להקנות לילד בטחון עצמי, הערכה עצמית אצל ילדים, ביטחון עצמי אצל בני נוער, דימוי עצמי נמוך טיפול, דימוי עצמי נמוך בגיל ההתבגרות, דימוי עצמי בקרב מתבגרים, ביטחון עצמי נמוך טיפול, חוסר ביטחון עצמי בגיל ההתבגרות, חוסר ביטחון עצמי אצל ילדים, בניית דימוי עצמי אצל ילדים, דימוי עצמי נמוך אצל ילדים טיפול, חיזוק הדימוי העצמי, בניית ביטחון עצמי אצל ילדים, איך מחזקים ביטחון עצמי אצל ילדים, איך לפתח ביטחון עצמי אצל ילדים, איך לבנות ביטחון עצמי אצל ילדים, חוגים לחיזוק הביטחון העצמי
 

היפוטוניה: היפוטוניה hypotonia היפוטוניה ילדים היפוטוניה בילדים אבחון היפוטוניה מה זה טונוס שרירים נמוך היפוטוניה תסמינים תסמיני היפוטוניה היפוטוניה סיבות השפעות היפוטוניה היפוטוניה אוטיזם טיפול בהיפוטוניה טיפול בהיפוטוניה לילדים היפוטוניה טיפול בילדים טיפול בטונוס שרירים נמוך היפוטוניה טיפול היפוטוניה אצל ילדים טונוס שרירים נמוך אצל ילדים  טונוס שרירים נמוך טיפול טונוס שרירים נמוך היפוטוניה וגמישות יתר גמישות יתר אצל ילדים גמישות יתר ילדים גמישות יתר במפרקים גמישות יתר של המפרקים  מתח שריר נמוך מתח שרירים נמוך  ישיבת w ילדים ישיבת w אצל ילדים  ילד נמרח  ׀ רפיון שרירים קושי בעמידה קושי בעמידה והליכה קושי בעמידה ממושכת היפוטוניה קלה היפוטוניה קשה היפוטוניה חמורה יציבות שרירית מפרקית יציבות פרוקסימלית

 

היפרטוניה:  היפרטוניה – טונוס שרירים מוגבר היפרטוניה טונוס שרירים גבוה אצל ילדים טונוס שרירים גבוה טיפול בטונוס שרירים גבוה מתח שרירים גבוה מתח שריר גבוה טונוס שריר גבוה טונוס שרירים גבוה טיפול טיפול בהיפרטוניה  טונוס שרירים גבוה ילדים, טונוס שרירים מוגבר, טונוס שרירים מוגבר ילדים, טונוס שרירים גבוה בילדים היפרטוניה בילדים

 

הכנה לכיתה א': הכנה לכיתה א מוטוריקה עדינה הכנה לכיתה א מוטוריקה הכנה מוטורית לכיתה א' מוכנות לכיתה א מוטוריקה הכנה לכיתה א'

 

הפעלות ימי הולדת/ אירועי ספורט: הפעלות לימי הולדת לילדים הפקת יום הולדת יום הולדת הפעלות ארגון ימי הולדת לילדים ימי הולדת ספורט אתגרי מסיבת סוף שנה הפעלות לסוף שנה מפעילים לסוף שנה  ארגון ימי הולדת לילדים יום הולדת ספורט יום הולדת ספורטיבי יום הולדת ספורט לילדים הפעלת יום הולדת ספורט הפעלות יום הולדת ספורט יום הולדת ספורטיבית

 

הפרדת תנועה: הפרדת תנועה הפרדת תנועות מהי הפרדת תנועה הפרדת תנועה באצבעות הפרדת תנועה אצל ילדים הפרדת תנועה לילדים הפרדה תנועתית תנועות מראה, הצפה מוטורית  over flow תנועת מראה תנועות מראה

 

השמנת יתר: השמנת יתר אצל ילדים השמנת יתר ילדים טיפול בהשמנת יתר אצל ילדים טיפול בהשמנת יתר השמנה בילדים bmi גבוה השמנה אצל ילדים השמנה אצל ילדים קטנים בעיות השמנה אצל ילדים בעיית השמנה אצל ילדים השמנה בטנית אצל ילדים השמנת יתר בקרב ילדים השמנת יתר בילדים השמנת ילדים פעילות גופנית לילדים עם עודף משקל עודף משקל בילדים עודף משקל אצל ילדים טיפול בילדים עם עודף משקל טיפול בעודף משקל טיפול בעודף משקל אצל ילדים טיפול בילד שמן

 

התמצאות במרחב: התמצאות במרחב התארגנות במרחב התארגנות הגוף במרחב כיוונים במרחב התמצאות במרחב כיוונים תפיסה ויזו מרחבית התמצאות במרחב ילדים התמצאות במרחב לילדים התמצאות יעילה במרחב  התמצאות במרחב ובזמן התמצאות במרחב כיוונים אומדן מרחק קושי באומדן מרחק אי התמצאות במרחב חוסר התמצאות במרחב בעיית התמצאות במרחב תפיסה מרחבית אצל ילדים שיפור תפיסה מרחבית קושי בתפיסה מרחבית לקות בתפיסה מרחבית תפיסה מרחבית לקויה

 

התנתקות מהקרקע: שיפור יכולת הניתור שיפור יכולת הניתור לילדים איך ללמד ילד לקפוץ לקפוץ על רגל אחת שיפור יכולת הניתור בכדורסל שיפור ניתור לגובה שיפור הניתור שיפור הניתור כדורסל שיפור הניתור וכוח מתפרץ שיפור הניתור לילדים שיפור הניתור ילדים שיפור הניתור עם חבל שיפור גובה קפיצה איך לשפר את הקפיצה לגובה שיפור קפיצה לגובה באיזה גיל מתחילים לקפוץ פיתוח יכולת התנתקות מהקרקע קפיצה על רגל אחת לימוד קפיצה על רגל אחת קפיצה על רגל אחת אצל ילדים ילד בן 3 לא קופץ ילד לא קופץ ילד בן שנתיים לא קופץ  פרונציה קלה פרונציה בקרסול pronated feet

 

ויסות כוח: ויסות כוח אצל ילדים ויסות כוח ויסות כוח בגיל הרך | ויסות תנועה ויסות תנועתי

 

 

חוג מוטוריקה גסה: חוג מוטורי לילדים חוג ספורט מוטורי חוג ספורט מוטורי לילדים חוג מוטורי חוג מוטוריקה גסה חוג מוטוריקה עדינה

 

 

חציית קו אמצע: חציית קו אמצע חציית קו אמצע כתיבה חשיבות חציית קו אמצע התפתחות חציית קו אמצע חציית קו אמצע אצל ילדים שיפור חציית קו אמצע אי חציית קו אמצע

 

יציבה: קיפוזיס טיפול בעיות יציבה ילדים, יציבה לקויה אצל ילדים יציבה לקויה טיפול בעיות יציבה אצל ילדים בעיות יציבה אצל מבוגרים גב כפוף אצל מבוגרים גב לא זקוף בעיות יציבה בעמוד השדרה בעיית יציבה בעיות יציבה ליקויי יציבה ליקויי יציבה אצל ילדים טיפול בליקויי יציבה טיפול בבעיות גב טיפול בבעיות גב עליון יישור עמוד השדרה יישור קיפוזיס בעיות גב ועמוד השדרה ארגונומיה שינה טיפול ביציבה לקויה בעיות יציבה בגיל ההתבגרות, לקות יציבה יציבה לקויה (בעיות גב אצל ילדים יציבה לא נכונה שיפור היציבה שיפור יציבה ילדים  גב כפוף  גיבנת בגב גב כפוף אצל ילדים  גב כפוף בגיל ההתבגרות  בעיות יציבה  קיפוזיס קיפוזיס גבית  קיפוזיס גבי  קיפוזיס בגב קיפוזיס בולט  קיפוזיס מוגבר  דרכי טיפול בקיפוזיס  קיפוזיס אצל ילדים  יציבה קיפוטית יציבה נכונה יציבה נכונה ילדים יציבה נכונה לילדים יציבה נכונה בהליכה ישיבה נכונה במשרד  ישיבה נכונה מול מחשב יציבה נכונה ישיבה עמידה הליכה  יציבה ותנועה קיפוזיס קל  לקויות יציבה  עמידה רפויה יציבה רפויה כתפיים שמוטות כתפיים שמוטות אצל ילדים כתפיים שמוטות קדימה איך ליישר גב כפוף יישור גב עליון איך ליישר כתפיים שמוטות טיפול בכתפיים שמוטות כתפיים שמוטות טיפול עמידה כפופה  תיקון גיבנת  כאבי גב יציבה לקויה  יציבה קיפוטית  דרכי טיפול בקיפוזיס  אי נוחות בצוואר צוואר כפוף גיבנת בצוואר  טיפול בגב כפוף  טיפול בקיפוזיס קואורדינציה יציבתית איך לעמוד נכון  קיפוזיס שוירמן מחלת שוירמן טיפול מחלת שוירמן ילדים Scheurmann’s disease Scheurmann’s kyphosis  פרסטזיה טיפול בקע דיסק  פריצת דיסק פיזיותרפיה לקיפוזיס |  לורדוזה מותנית  לורדוזיס מותנית, לורדוזיס מותני מוגבר, היפר לורדוזיס גב תחתון היפר לורדוזיס צווארי טיפול בהיפר לורדוזיס לורדוזיס פיזיולוגי מוגבר לורדוזיס  לורדוזיס מותני, לורדוזיס יתר, לורדוזיס טיפול, היפר לורדוזה, קמר מותני, לורדוזיס אצל ילדים רזה עם בטן בולטת, טיפול בלורדוזיס, טיפול בלורדוזה, לורדוזה מוגברת, לורדוזיס צווארי היפר לורדוזיס לומברי יישור לורדוזיס צווארי, יישור לורדוזיס גב, יישור לורדוזיס טיפול, יישור לורדוזיס מותני יישור לורדוזיס מותנית יישור לורדוזיס צווארי טיפול, לורדוזה בגב, קימור מותני מוגבר, הקשתת יתר בגב, לורדוזה מותנית מוגברת  לורדוזיס ילדים, היפר לורדוזיס, היפר לורדוזיס טיפול, היפוך לורדוזיס צווארי, טיפול בלורדוזה מותנית בטן בולטת אצל ילדים סיבוב אגן לפנים קשת בגב תחתון חגורה ליישור הגב חגורת גב להליכה זקופה חגורה ליישור הכתפיים רצועה אורטופדית ליישור כתפיים חגורת יישור גב,חגורת גב לגב זקוף, שיטות טיפול בבעיות גב  איך לעמוד זקוף, שמירה על גב זקוף, איך ללכת עם גב זקוף, איך לעמוד זקוף, איך ללכת זקוף, איך להתרגל ללכת זקוף, איך ללמוד ללכת זקוף, איך אפשר ללכת זקוף סימן שאלה בגב הליכה כפופה הליכה כפופה אצל ילדים הליכה שפופה הליכה ויציבה נכונה עמידה לא יציבה עמידה לא זקופה שיפור יציבה התעמלות לבעיות גב תיקון יציבה איך ליישר את הגב איך אפשר ליישר את הגב איך לזקוף את הגב איך מיישרים גב כפוף  כיצד ליישר את הגב יישור גב כפוף גב עקום טיפול גב עקום גיבנת בעורף טיפול איך אפשר להוסיף גובה, איך להוסיף גובה הוספת גובה איך לשפר גובה תוספת גובה איך להיות גבוהה יותר איך להיות גבוה יותר איך אפשר להיות גבוה יותר איך להיות יותר גבוה איך לא להיות נמוכה  איך אפשר להוסיף גובה  בעיית גובה אצל ילדים בעיות גובה אצל ילדים גורמים המשפיעים על היציבה שרשרת קינמטית הגדרה

 

 

לקויות כתיבה: דיסגרפיה, דיסגרפיה טיפול, לקות כתיבה- דיסגרפיה, לקות כתיבה, טיפול בדיסגרפיה, לקויות כתיבה, לקויות למידה, לקות למידה מוטורית, טיפול בקשיי כתיבה, ליקויי כתיבה טיפול, קשיי כתיבה אצל ילדים, דיסגרפיה קשיי כתיבה, דיסגרפיה מוטורית, שיפור כתב היד אצל ילדים, קושי בכתיבה אצל ילדים, קושי בכתיבה, קשיים בכתיבה, בעיה גרפו מוטורית, דיסגרפיה גרפו מוטורית, לקות גרפו-מוטורית, קושי גרפומוטורי שיפור הכתיבה אצל ילדים טיפול בקשיי כתיבה

 

 

לקויות מוטוריות: לקויות מוטוריות לקות מוטורית ליקויים מוטוריים טיפול בבעיות מוטוריות הפרעות מוטוריות הפרעות מוטוריות בילדים הפרעות מוטוריות אצל ילדים בעיות מוטוריות אצל ילדים בעיה מוטורית בעיות מוטוריות שיפור אינטליגנציה תנועתית

 

מוטוריקה גסה/ עדינה: מוטוריקה גסה מוטוריקה עדינה (מוטוריקה גסה אצל ילדים/ מוטוריקה עדינה אצל ילדים מוטוריקה גסה לילדים חיזוק מוטוריקה עדינה שיפור מוטוריקה עדינה שיפור מיומנויות מוטוריקה עדינה חיזוק מוטוריקה גסה שיפור מוטוריקה שיפור מוטוריקה גסה טיפול במוטוריקה עדינה טיפול במוטוריקה גסה קושי במוטוריקה גסה קשיים במוטוריקה גסה בעיות מוטוריקה ילד עם בעיות מוטוריות טיפול בבעיות מוטוריקה גסה בעיה במוטוריקה גסה בעיות במוטוריקה גסה בעיות מוטוריקה גסה בעיה במוטוריקה גסה בעיית מוטוריקה עדינה בעיות במוטוריקה עדינה בעיות במוטוריקה עדינה אצל ילדים בעיות מוטוריות בידיים  שיפור יכולות מוטוריות מרכיבי מוטוריקה גסה תיאום בילטרלי

 

נוירולוגיה: שיקום פגיעות נוירולוגיות שיקום נוירולוגי ילדים | דיסטוניה ילדים דיסטוניה טיפול

 

 

נפילות אצל ילדים: נפילות ילדים נפילות בקרב ילדים נפילות מרובות אצל ילדים נפילות אצל ילדים נפילות חוזרות אצל ילדים ילד נופל הרבה ילדים שנופלים הרבה ילד נופל כל הזמן

 

 

סגנון ריצה/ הליכה: שיפור סגנון ריצה ריצה נכונה איך לרוץ נכון לרוץ נכון ריצה נכונה כף רגל שיפור סגנון ריצה ילדים שיפור סגנון ריצה לילדים  שיפור יכולת ריצה שיפור מהירות ריצה לילדים שיפור מהירות ריצה בכדורגל סגנון ריצה נכון טכניקת ריצה נכונה ריצה מגושמת ריצה נכונה טיפים ריצה נכונה למתחילים יציבה נכונה בריצה שיפור סגנון הליכה שיפור הליכה  הליכה נכונה כף רגל דריכה נכונה על כף הרגל תיקון תבניות הליכה, דריכה לא נכונה הליכה גרירת רגליים גרירת רגליים גרירת רגליים ילדים שינוי תבניות הליכה שינוי תבנית הליכה ריצה מסורבלת  שיפור טכניקת ריצה שיפור מהירות ריצה שיפור כושר ריצה שיפור זמן ריצה  הליכה כפופה הליכה לא זקופה קואורדינציה בהליכה הליכה מסורבלת הליכה לא סימטרית הליכה לא נכונה הליכה לא נכונה אצל ילדים הליכת טרנדלנבורג  גוף מתנדנד בהליכה trendelenburg gait

 

סרבול מוטורי: סרבול מוטורי התפתחותי: דף התמצאות וריכוז נושאים ('תוכן עניינים') סרבול מוטורי ילדים  סרבול מוטורי אצל ילדים סרבול מוטורי אצל מבוגרים מסורבלות מוטורית סרבול מוטורי סרבול גופני סרבול תנועתי סרבול תנועה סרבול בתנועה אבחון dcd מי מאבחן dcd  שיפור קואורדינציה לילדים שיפור קואורדינציה ילדים קושי מוטורי לקות קואורדינציה קושי בקואורדינציה קשיים בקואורדינציה אינטגרציה בין חושית אינטגרציה סנסומוטורית אינטגרציה סנסורית אינטגרציה חושית מהי אינטגרציה סנסורית אינטגרציה חושית תנועתית קשיים בתכנון תנועה ילד תלותי ילדים תלותיים קואורדינציה פיתוח קואורדינציה שיפור קואורדינציה שיפור קואורדינציה מוטורית קואורדינציה ילדים קואורדינציה לילדים איך לפתח קואורדינציה שיפור קואורדינציה אצל ילדים אימון קואורדינציה לילדים אימון קואורדינציה אימוני קואורדינציה לילדים קואורדינציה מוטורית קואורדינציה תנועתית תפיסה חזותית מוטורית קואורדינציה חזותית מוטורית ויזו מוטורי תפיסה ויזו מוטורית בעיה ויזו מוטורית קואורדינציה פירוש קואורדינציה הגדרה קואורדינציה מרחבית  קואורדינציה בספורט  קואורדינציה ספורט תרגילי קואורדינציה עם כדור חוסר קואורדינציה בעיות קואורדינציה אצל ילדים  תיאום יד רגל אבחון סרבול מוטורי  טיפול בסרבול מוטורי סרבול מוטורי טיפול  טיפול ב dcd  מהו סרבול מוטורי בעיית קואורדינציה תיאום דו צדדי דיוק מוטורי דיוק בתנועה פיזור תנועתי ליקויי קואורדינציה טיפול בסרבול מוטורי בגישה מדעית, בלעדית ומובילה במוטוריקל תסמונת הילד המסורבל  מי הוא הילד המסורבל הילד המסורבל סכמת גוף סכמת גוף תקינה קואורדינציה בנהיגה שיפור קואורדינציה בנהיגה קואורדינציה עדינה תיאום דו צידי תיאום דו צדדי שיפור סכמת גוף

 

פרפקציוניזם/ הימנעות: ילד פרפקציוניסט  ילדים פרפקציוניסטים  ילד נמנע ילדים נמנעים

 

קשב וריכוז: הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים הפרעות קשב וריכוז ילדים הפרעת קשב וריכוז ילדים הפרעות קשב וריכוז (ADD/ ADHD) זיכרון עבודה זיכרון עבודה מוטורי זיכרון עבודה תנועתי זיכרון עבודה אקטיבי  הסקת מסקנות שיפור יכולת הסקת מסקנות פונקציות ניהוליות פונקציות ניהוליות וקשב שיפור פונקציות ניהוליות פונקציות ניהוליות שיפור executive functions טיפול בהפרעות קשב וריכוז הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות הפרעת קשב וריכוז הפרעות קשב וריכוז  הפרעות קשב וריכוז טיפול

 

קשר עין-יד-רגל: קשר עין יד, קשר עין יד אצל ילדים תיאום עין יד, תיאום עין ויד תיאום עין יד מוטוריקה עדינה קואורדינציה עין יד תיאום קשר עין יד חיזוק קשר עין יד  שיפור תיאום עין יד שיפור קשר עין יד שיפור קואורדינציית עין יד, קושי בתיאום עין יד  תיאום עין יד כתיבה תיאום עין רגל

 

רתיעה מכדור: פחד מכדור רתיעה מכדור תפיסת כדור

 

שיווי משקל: שיווי משקל שיווי משקל ילדים  שיפור שיווי משקל  פיתוח שיווי משקל  שיווי משקל אצל ילדים קושי בשיווי משקל חוסר שיווי משקל אצל ילדים בעיות שיווי משקל אצל ילדים בעיית שיווי משקל אצל ילדים  איבוד שיווי משקל אצל ילדים בעיות שיווי משקל ילדים חוסר שיווי משקל ילדים קושי לשמור שיווי משקל עמידה על רגל אחת קושי עמידה על רגל אחת מערכת שיווי משקל אצל ילדים המערכת הוסטיבולרית גרייה וסטיבולרית הימנעות מטיפוס על מתקנים (gravitational insecurity) עמידה על רגל אחת הליכה עקב בצד אגודל  שיווי משקל בגוף האדם אי שיווי משקל בגוף חוסר שיווי משקל בהליכה חוסר יציבות בהליכה בעיות שיווי משקל אצל מבוגרים חוסר שיווי משקל אצל מבוגרים שיפור שיווי משקל אצל מבוגרים בעיות שיווי משקל בגיל השלישי טיפול בבעית שיווי משקל חוסר שיווי משקל בעמידה טיפול בבעיית שיווי משקל בעיית שיווי משקל שיווי משקל מוטורי אי יציבות בעמידה הליכה לא יציבה הליכה בבסיס רחב ריצה בבסיס רחב

 

שרירים: חיזוק שרירים חיזוק שרירים לילדים חיזוק שרירים ילדים חיזוק שרירים אצל ילדים שרירים רפויים רפיון שרירים רפיון שרירים אצל ילדים חיזוק חגורת הכתפיים לילדים חיזוק חגורת כתפיים אצל ילדים איך לחזק חגורת הכתפיים ילדים חיזוק חגורת הכתפיים ילדים  חגורת כתפיים חלשה חגורת כתפיים חלשה אצל ילדים פעילות לחיזוק חגורת הכתפיים שרירים חלשים שרירים חלשים אצל ילדים חולשת שרירים טיפול חולשת שרירים ברגליים חולשת שרירים בידיים חולשת שרירים בכל הגוף חולשת שרירים בילדים חולשת שרירים אצל ילדים חולשת שרירים חמורה שיפור כוח אקסצנטרי, חיזוק שריר אקסצנטרי חיזוק שרירי הידיים לילדים, חיזוק שרירי הרגליים לילדים התעמלות מחזקת לילדים טיפול לחיזוק חגורת הכתפיים שיפור מתח שיפור מתח מקבילים

 

תחושה עמוקה: תחושה עמוקה/ proprioceptionתחושה פרופריוצפטיבית, התחושה הפרופריוצפטיבית, מערכת התחושה העמוקה, חוש פרופריוצפטיבי, פרופריוספציה, מערכת פרופריוספציה, מערכת תחושה עמוקה, המערכת הפרופריוצפטיבית, תחושה עמוקה טיפול) קינסטזיה גרייה פרופריוצפטיבית

 

תכנון תנועה: תכנון תנועה אצל ילדים תכנון תנועה שיפור תכנון תנועה תכנון תנועה- פרקסיס קושי בתכנון תנועה קושי בתכנון תנועה אצל ילדים

 

כללי: מוטוריקל- הרבה מעבר ל-פיזיותרפיה לילדים, ריפוי בעיסוק לילדים, ספורט טיפולי לילדים/ התעמלות טיפולית לילדים/ טיפול בתנועה לילדים

 

טיפול בילדים המגיעים מחו"ל

 

מיומנויות:

לימוד מיומנויות ספורט/ תנועה: לימוד מיומנויות מוטוריות לימוד מיומנויות ספורט פיתוח מיומנויות מוטוריות, שיפור מיומנויות תנועה, פיתוח מיומנויות תנועה, שכלול מיומנויות תנועה, שיפור מיומנויות כדור, לימוד מיומנויות כדור  לימוד מיומנויות תנועה לימוד קפיצה בחבל לימוד כדרור לימוד כדרור בכדורסל לימוד תפיסת כדור רתיעה מכדור קושי בתפיסת כדור לימוד דהרות לימוד דילוגים לימוד קשירת שרוכים למידה מוטורית  למידה מוטורית אצל ילדים תיאוריות מדעיות מובילות בלמידה מוטורית מיומנויות ספורט  לימוד כדורגל לימוד כדורסל לימוד כדורסל לילדים/ לימוד כדורגל לילדים שיפור עוצמת הבעיטה, שיפור חוזק הבעיטה ,שיפור דיוק הבעיטה, שיפור טכניקת בעיטה 

 

 

לימוד אופניים: לימוד רכיבה על אופניים לילדים מדריך רכיבה על אופניים לילדים אייל ציוני רכיבה על אופניים מורה ללימוד רכיבה על אופניים מדריך רכיבה על אופניים למבוגרים ללמוד לרכוב על אופניים לימוד נסיעה על אופניים לימוד רכיבה על אופניים בשיטת מוטוריקל לימוד רכיבה על אופניים בשרון לימוד רכיבה על אופניים ברעננה לימוד רכיבה על אופניים בנתניה לימוד רכיבה על אופניים כפר סבא לימוד רכיבה על אופניים בכפר סבא לימוד רכיבה על אופניים הרצליה לימוד רכיבה על אופניים בפארק הירקון לימוד רכיבה על אופניים לילדים כפר סבא לימוד רכיבה על אופניים הוד השרון לימוד רכיבה על אופניים לילדים בחולון לימוד רכיבה על אופניים בראשון לציון לימוד נסיעה באופניים ללא גלגלי עזר לימוד נסיעה על אופניים ללא גלגלי עזר הדרכת רכיבה על אופניים  לומדים לרכוב על אופניים לימוד רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר לימוד רכיבה על אופניים תל אביב לימוד אופניים לילדים  ללמוד לרכוב על אופניים  לימוד אופניים לילדים בלי גלגלי עזר לימוד אופניים ללא גלגלי עזר רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר ללמוד לרכב על אופניים למבוגרים ללמוד לרכב על אופניים לילדים ללמוד לרכב על אופניים בגיל מבוגר שיעורי רכיבה על אופניים למבוגרים שיעורי רכיבה על אופניים לילדים  שיעורי רכיבה על אופניים לנשים  לימוד רכיבה על אופניים למבוגרים ללמוד לרכוב על אופניים לילדים ללמוד לרכב על אופניים לימוד רכיבת אופניים לילדים לימוד רכיבה על אופניים לנשים לימוד רכיבה על אופנים למבוגרים לימוד רכיבה על אופניים למבוגרים תל אביב לימוד רכיבה על אופניים לבעלי מוגבלויות לימוד רכיבה על אופניים חשמליות לימוד רכיבה על אופניים חשמליים חרדה רכיבה על אופניים פחד מרכיבה על אופניים פחד מנפילה מאופניים

איך לבחור אופניים לילד  טיפים לקניית אופניים, איך בוחרים אופניים, איך לבחור אופניים לילד, מידות אופניים לפי גובה, מידות אופניים לילדים, טבלת מידות אופניים לילדים, איך לבחור אופניים לפי גובה, טבלת מידות אופניים לפי גובה רוכב, איך מודדים מידת אופניים, איך מתאימים אופניים לגובה, התאמת אופניים לגובה הילד, מדריך לקניית אופניים לילדים, מידת אופניים לפי גובה הרוכב, התאמת אופניים לרוכב, התאמת אופניים לפי גובה, כיצד בוחרים אופניים לילדים, קניית אופניים לילדים, התאמת אופניים לרוכב, מה לבדוק בקניית אופניים  איך בוחרים אופניים לילד

 

לימוד רולר-סרפר: לימוד רולר סרפר (לימוד החלקה על רולר סרפר/ לימוד רכיבה על רולר סרפר/ לימוד נסיעה על רולר סרפר)

 

לימוד רולר-בליידס: לימוד רולר בליידס לילדים, לימוד רולר בליידס למבוגרים, מדריך רולר בליידס, לימוד רכיבה על גלגיליות, לימוד החלקה על גלגליות, לימוד החלקה על סקטים, לימוד החלקה על רולר בליידס, לימוד רכיבה על רולר בליידס, לימודי רולר בליידס, איך לומדים רולר בליידס, לימוד רכיבה על גלגיליות, שיעורי רכיבה על רולרבליידס, שיעורי רולרבליידס, שיעורי רולר, שיעורי החלקה על רולר בליידס, שיעורי רולר בליידס, שיעור רולר בליידס, שיעורים פרטיים רולר בליידס, שיעורים פרטיים רולר בליידס, שיעור פרטי רולר בליידס, שיעור רולר בליידס תל אביב, רולר בליידס שיעורים, רולר בליידס שיעור, רולר בליידס לימוד לימוד רולר בליידס לימוד גלגיליות ׀  לימוד נסיעה על רולר בליידס ׀ לימוד רכיבה על רולרבליידס למבוגרים  לימוד רכיבה על רולר בליידס ׀ לימוד סקטים ׀ לימוד רולרבליידס ׀ לימוד רולרס ׀ רולרבליידס לימוד,

 

לימוד סקייט בורד/ לונגבורד/ קארבר: לימוד סקייט בורד לימוד סקייטבורד לימוד רכיבה על סקייטבורד לימוד סקיטבורד לימוד סקייטבורד למתחילים  שיעורי רכיבה על סקייטבורד  מדריך סקייטבורד  מדריך סקייטבורד למתחילים מדריך ללימוד סקייטבורד  מדריך רכיבה על סקייטבורד הדרכת סקייטבורד לימוד סקייטבורד מורה לסקייטבורד לימוד סקייטבורד למתחילים  לימוד על סקייטבורד  קורס סקייטבורד | לימוד לונגבורד | לימוד קארבר

 

 

לחצו כאן לרשימת המקורות. (הרשימה תופיע מתחת לשורה זו. השתמשו בעכבר כדי לגלול מטה)  

 

הערה: כל הקישורים המודגשים להלן, הינם דפים/ תחומי טיפול נוספים באתר!

אתר מוטוריקל המחודש ׀ סלוגנים  קריאייטיב ׀ לורדוזיס טיפול ׀ בעיות אורטופדיות בילדים ׀ פרונציה של כף הרגל ׀ פלטפוס ברגל ׀ יישור יתר בברך ׀ כפות רגליים פונות פנימה ׀ גיד אכילס קצר ׀ הפרדת תנועה ׀ שיפור ביטחון עצמי אצל ילדים ׀ לימוד קארבר ׀ קשר עין יד תיאום עין רגל ׀ דיסגרפיה טיפול ׀ חציית קו אמצע ׀ התנהלות איטית אצל ילדים ילד איטי ׀ פונקציות ניהוליות ׀ חוג ספורט מוטורי לילדים חוג מוטוריקה גסה ׀ מאמן כושר אישי לילדים ׀ ילד נופל הרבה ׀ ויסות כוח ויסות תנועה ׀ היפרטוניה טונוס שרירים גבוה אצל ילדים ׀ לימוד רכיבה על אופניים ללא גלגלי עזר ׀ קואורדינציה בנהיגה ׀ אבחון סרבול מוטורי ׀  אבחון מוטורי ׀ אבחון יציבה ׀ אבחון בעיות מוטוריות אבחון מוטוריקה גסה ׀ התארגנות במרחב ׀ טיפול בסרבול מוטורי  דיספרקסיה מוטורית ׀ שיטת מוטוריקל-מאמר בכתב העת הישראלי לרפואת ילדים ׀ מאמר היפוטוניה ׀ מאמר DCD ׀ מילון מונחים ׀ ימי עיון התפתחות הילד ׀ יום הולדת ספורט לילדים יום הולדת ספורטיבי לילדים ׀ ביקורי-בית ׀ טיפול בתנועה לילדים ספורט טיפולי לילדים פיזיותרפיה לילדים ריפוי בעיסוק לילדים תרפיה בתנועה חיזוק חגורת כתפיים לילדים כתפיים שמוטות אצל ילדים

 

All rights reserved to Eyal Tzioni © 2006-2022
כל הזכויות שמורות לאייל ציוני. העתקת או שימוש כלשהו במידע, פרסום או שימוש מסחרי בקבצים ללא רשות הבעלים אסורה על פי חוק.